منطقه خاورمیانه و جهان اسلام برای امریکا از چندین جهت قابل توجه است. خاورمیانه به دلیل وجود قبله مسلمان، دارای مرکزیتی جغرافیایی و فرهنگی برای جهان اسلام و از سوی دیگر موطن دو دین بزرگ جهانی یعنی مسیحیت و یهودیت نیز محسوب می شود. از سوی دیگر خاورمیانه بر سر راه اتصال سه قاره اروپا، امریکا و آسیا بوده و به دلیل داشتن ذخایر نفت فراوان، بسیار مهم و استراتژیک قلمداد می شود. همچنین به دلیل درآمد بالای کشورهای مسلمان این منطقه از صادرات نفت، بازار پرتقاضا و سودآوری نیز برای محصولات امریکایی محسوب شده و می تواند موجب رونق تجاری امریکا شود. علاوه بر این ها، امریکا با برقراری رابطه و تطمیع سران برخی کشورهای متحجر اسلامی توانسته پایگاه های نظامی فراوانی در منطقه ایجاد نماید و بکوشد تا با دخالت های سیاسی و نظامی خود، آرایش قدرت سیاسی منطقه را به نفع خود تغییر دهد. حمایت از موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان دست نشانده خود در منطقه نیز از دیگر اهدافی است که امریکا در برقراری رابطه با کشورهای خاورمیانه تعقیب می کند. از مهم ترین اهداف امریکا از دخالت در خاورمیانه بدست آوردن نفت ارزان قیمت و چرخاندن چرخ های اقتصادی خود با منابع مسلمانان است. متاسفانه کشورهای مسلمان، نفت را به قیمتی ارزان به امریکا می فروشند و امریکا با نفت کشورهای اسلامی کالاهای لوکس تولید کرده و با قیمت های گزافی به این کشورها می فروشد. در واقع رابطه اقتصادی امریکا با این کشورها، پوششی برای جست و جوی منافع سیاسی همانند تشکیل دولت های وابسته، ایجاد نگرش منفی به انقلاب اسلامی و بسط ایران هراسی در منطقه و ایجاد اختلاف و چند دستگی بین مسلمانان است.