24 آذر, 1394

رصد و ارزیابی تأثیر مذاکرات هسته‌ای در تحقق اقتصاد مقاومتی

جریان مذاکرات هسته‌ای طی دوازده سال اخیر یکی از چالشی‌ترین مسائل جمهوری اسلامی بوده است.

این مسئله طی چهار دولت در جریان بوده است و در این مسیر فراز و فرودهای متعددی تجربه شده است، اما فرآیند مذاکرات در دولت یازدهم (طی قریب به دو سال اخیر) به شکل متفاوتی پیش رفته است؛ تا جایی که در نهایت در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ به ایستگاه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) رسید.
آنچه در این شماره از رصام مورد بررسی قرار گرفته است، نقش و تأثیر مذاکرات هسته‌ای در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی است. سؤال مبنایی که مطرح می‌شود این است که:
آیا مذاکرات هسته‌ای (با تمرکز بر فرآیند جدید در دولت یازدهم) به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کرده است؟
این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که تغییر رهیافت اقتصادی کشور به‌سوی اقتصاد مقاومتی اقتضا می‌کند همه سیاست‌ها، برنامه‌ها و امور مؤثر بر اقتصاد کشور در این مسیر ساماندهی شوند. در چنین شرایطی که یکی از اهداف رویکرد جدید دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اعلام شده است، تحلیل میزان تطابق این رویکرد با اقتصاد مقاومتی (به‌طور مشخص نقش مذاکرات در پیشبرد یا پس رفت اهداف اقتصاد مقاومتی) اهمیت می‌یابد.
در ادامه این گزارش ابتدا به‌طور مختصر مبانی و ارکان اقتصاد مقاومتی به‌صورت مختصر مرور شده است. هدف از بازشناسی اقتصاد مقاومتی این است که در نهایت معیاری مناسب برای تطبیق تأثیر مذاکرات هسته‌ای در تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود. سپس تاریخچه‌ای مختصر از مذاکرات هسته‌ای طی چهار دولت گذشته و فعلی ارائه شده است. در ادامه جهت آشنایی با مبنای اقتصادی دولت یازدهم در ارتباط با مذاکرات، اظهارنظرهای مسئولان این دولت در خصوص “پیش‌بینی” اثر مذاکرات بر اقتصاد کشور تبیین شده است. در بخش‌های بعدی نیز پس از تبیین روش‌شناسی تحلیل تأثیر و نقش مذاکرات در تحقق اقتصاد مقاومتی، اثرات اقتصادی مذاکرات در سه حوزه تحلیل شده است و در بخش پایانی با لحاظ همه مطالب پیشین و بر اساس ارکان اقتصاد مقاومتی، نقش و تأثیر دور جدید مذاکرات هسته‌ای در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی جمع‌بندی شده است.

 

منبع : رصام

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.