23 آذر, 1394
دکتر غلامحسین جعفرزاده در گفتگو با دفاع اقتصادی:

مراقب نفوذ اقتصادی دشمنان در بازارهای اقتصادی باشیم

دکتر غلامحسین جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتگو با خبرنگار دفاع اقتصادی، با بیان اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: به نظر من جنگ به آن شکل قبلی وجود ندارد. با توجه به پرده برداری از جریان نفوذ که توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت، نفوذ در عرصه های مختلف وجود دارد.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به این موضوع که در عرصه اقتصادی هدف دشمن، ایجاد وابستگی در عرصه اقتصاد است، گفت: یکی از هدف گذاری های دشمن این است، سیاست ها و استراتژی های اقتصادی کشور متناسب با الگوی آنان باشد. به نظر من این مسئله بیشتر در کانون اهداف دشمن قرار دارد. بنابراین این بخش در حال حاضر مدنظر دولت است.

وی در ادامه داد: به نظر من دیگر دشمن جنگ به صورت دوران تحریم را از دستور کار خارج نموده و شکل جنگ را تغییر داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی دشمن متوجه شده که دیگر نمی تواند از طریق حربه تحریم به طور کامل به اهداف خود نایل گردد و در چارچوب تحریم ها با ایران بجنگد و لذا از آن قالب های اقتصادی خارج شده اند و در قالب تحت تاثیرقرار دادن اقتصاد ایران فارغ از نوع آن، در حال جنگ اقتصادی با ایران هستند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال آن است که اقتصاد ایران را مریض و به خود وابسته نماید، خاطر نشان کرد: این سطح از آگاهی نسبت به اهداف دشمن و جنگ جدید اقتصادی، به واسطه وجود پربرکت رهبری و تذکرات ایشان به مسئولان، به وجود آمده است.

جعفرزاده ایمن آبادی در تبیین راه های مقابله با نفوذ اقتصادی تصریح کرد: در عرصه اقتصادی، صرف تحقق و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی، تنها راه مقابله است.

وی ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی کمترین وابستگی به نفت وجود دارد و اقتصاد متکی به ظرفیت درونی و برون گرا است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: کسی که پا در عرصه چنین اقتصادی گذارد، می تواند پشتوانه سیاسی محکمی برای خود ایجاد نماید.

وی با بیان اینکه هنوز به طور کامل بسترهای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، گفت: به نظر من در حال حاضر دیگر اراده پیگیری و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی به وجود آمده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: واقعا در عرصه اقتصادی هیچ گزینه دیگری جز تحقق اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و دولت مجبور است برای دفع خطرات و مقاوم سازی اقتصاد به این سمت روی آورد.

وی تاکید کرد: ما در حال حاضر در مرحله انتخاب نیستیم بلکه در مرحله اجبار قرار داریم. به دلیل عقب ماندگی که در اقتصاد به وجود امده ناچاریم به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

غلامحسین حعفرزاده ایمن آبادی در پایان با بیان اینکه اگر در اقتصاد پساتحریم رعایت نکنیم و ذوق زده بشویم، قطعا شرایط آتی یک تهدید برای اقتصاد کشور است، گفت: اگر از شرایط جدید در راستای تقویت زیرساخت ها و مقاوم سازی اقتصاد کشور استفاده کنیم، شرایط جدید یک فرصت برای اقتصاد کشور خواهد بود در غیر این صورت تهدید زا است.

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.