21 آذر, 1394
طبق بررسی مرکز آمار در بهار ۹۴

متوسط کار و فعالیت‌ شغلی افراد بالای ۱۵ سال، ۳ ساعت شد

بررسی الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر اساس نتایج فصل بهار ۹۴ نشان می‌دهد متوسط کمترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با ۲ دقیقه بوده است.

بررسی الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر اساس نتایج فصل بهار ۱۳۹۴ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت خانه‌داری با ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه، کار و فعالیت‌های شغلی با ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با ۲ ساعت و یک دقیقه بوده است.

همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با ۲ دقیقه بوده است.

در بین مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به کار و فعالیت‌های شغلی با ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه، استفاده از رسانه‌های جمعی ۲ ساعت ۵ دقیقه و خانه‌داری یک ساعت و ۱۰ دقیقه بوده است.

در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه‌داری با ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه، استفاده از رسانه‌های جمعی یک ساعت و ۵۸ دقیقه و مشارکت اجتماعی با یک ساعت و ۷ دقیقه بعد از فعالیت‌ نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه‌روز بوده است.

 

منبع : فارس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.