8 اسفند, 1395
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با دفاع اقتصادی:

دلیل افزایش نقدینگی، بی انضباطی و عدم استقلال بانک مرکزی است

محمد قلی یوسفی گفت: اگر سیستم بانکی کشور درست و مقتدر عمل کند، رشد نقدینگی می تواند نگران کننده نباشد، اما این بستگی به غیر سیاسی شدن بانک مرکزی دارد که در حال حاضر امکان آن وجود ندارد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با سایت دفاع اقتصادی با بیان اینکه مطمئن باشید افزایش شدید و بی محابای نقدینگی گرانی ارز را به زودی به دنبال خواهد داشت گفت: افزایش نقدینگی ناشی از بی انضباطی دولت است و از دست دولت در رفته است.

 


محمد قلی یوسفی تصریح  کرد: یکی از دلایل افزایش نقدینگی، افزایش استقراض از بانک مرکزی است. این اتفاق در شرایط کنونی رخ داده است و دولت یازدهم نیز مانند دولت قبل، چنین اشتباهی را مرتکب شده است.

 


وی با بیان اینکه اگر سیستم بانکی کشور درست و مقتدر عمل کند، رشد نقدینگی می تواند نگران کننده نباشد، اما این بستگی به غیر سیاسی شدن بانک مرکزی دارد که در حال حاضر امکان آن وجود ندارد.


وی بانک مرکزی را در شرایط کنونی مستقل نمیداند و معتقد است یکی دیگر از دلایل افزایش افسارگسیخته بانک مرکزی ضعف در استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی که مستقل نباشد بدون شک، با چنین بی انضباطی هایی مواجه میشود که غیرقابل کنترل است.

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار دفاع اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه دولت یازدهم برداشتهای مختلف و زیادی از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی داشته است که این برداشت ها به طور طبیعی منجر به افزایش نقدینگی های بی ضابطه میشود.

 

 

نتیجه: یکی از دلایل افزایش نقدینگی، افزایش استقراض از بانک مرکزی است. این اتفاق در شرایط کنونی رخ داده است و دولت یازدهم نیز مانند دولت قبل، چنین اشتباهی را مرتکب شده است. یکی دیگر از دلایل افزایش افسارگسیخته بانک مرکزی ضعف در استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی که مستقل نباشد بدون شک، با چنین بی انضباطی هایی مواجه میشود که غیرقابل کنترل است.

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.