مستند تکانه

 

قسمت های مختلف تکانه  را می توانید از طریق همین صفحه دنبال نمایید :

 

 

قسمت ۱ول :

.

 

 

موضوع :  مفاسد اقتصادی

 

کارشناس : دکتر محمد خوش  چهره ، دکتر محمدعلی پور مختار ، جناب آقای علی لو ، دکتر عبدالرضا مصری

 

مدت زمان : ۱۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

 

لینک دانلود :

 

کیفیت ۳۶۰p

 

.

.

.

قسمت دوم :

.

 

موضوع : تولید خودرو

 

کارشناسان : آرش محبی نژاد ، علی علیلو

 

مدت زمان : ۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه

 

لینک دانلود :

.

کیفیت ۳۶۰p

.

.

.

 

قسمت سوم :

.

 

موضوع : تولید پوشاک

 

کارشناس : مدیر عامل تولید پوشاک عصر جدید

 

مدت زمان : ۷ ساعت و ۴۶ دقیقه

 

لینک دانلود :

.

کیفیت ۳۶۰p

.

.

.

 

قسمت چهارم :

.

 

موضوع : تهدیدات سرمایه گذاری خارجی .

 

 کارشناس : دکتر حسین راغفر، وحید شقاقی

 

مدت زمان : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

 

لینک دانلود :

.

کیفیت ۳۶۰p

.

 

.

 

قسمت پنجم :

.

 

موضوع : شوک های ارزی 

 

کارشناس : جناب آقای سید کمال سید علی،محمدرضا فرزین،محمد صادق الحسینی

 

مدت زمان :  ۱۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه

 

لینک دانلود :

.

کیفیت ۳۶۰p

..

.