2 دی, 1395

اقتصاد مقاومتی ؛ نشان برتر ایران در نظام بین الملل

اقتصاد ایران با توسعه درون زا و رهایی از نفت خام می تواند در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار گیرد و باید این مسیر هموار شود.

دکتر حسینعلی تقی تهرانی – اقتصادددان گفت: نامگذاری سال های نوآوری و شکوفایی،‌اصلاح الگوی مصرف،‌همت مضاعف و کار مضاعف، ‌جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، ‌و خلق حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی هر کدام بخشی از مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد و قوای سه گانه باید این مسیر را به طور کامل و با شتاب خوب ، هموار کنند.


وی افزود: نگاه متعالی در کشور به سمت اقتصاد مقاومتی است و باید مزیت های نسبی ما مورد توجه باشد و به راهبرد ملی تبدیل شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: به توسعه کشاورزی صنعتی، مدرن سازی و تجاری سازی تولید این بخش نیاز داریم و در ادامه باید اقتصاد صنعتی و توسعه اقتصاد کامل نفتی در اولویت باشد اما باید ابتدا از بخش های غیر وابسته و مستقل اغاز کنیم.

تقی تهرانی گفت : اولویت های بعدی آن توسعه اقتصاد دانش بنیان است که منابع ارزش آفرین ان کاهش نخواهد یافت.

وی اظهار داشت : اقتصاد مقاومتی و توسعه دورن زا ؛ قدرت و اقتدار ایران را در دیپلماسی خارجی تقویت می کند و منافع ملی را تامین خواهد کرد.

تقی تهرانی گفت: هر اندازه اقتصاد ملی به واردات وابسته شود و به فروش نفت خام تکیه کند ، در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی خارجی آسیب پذیر تر می شویم.

وی افزود : ‌باید به سمت توسعه اقتصادی درون زا حرکت کنیم و در آن صورت غربی ها نمی توانند از اهرم وابستگی اقتصادی، به کشور فشار سیاسی وارد کنند.

تقی تهرانی اظهار داشت : ‌اقتصاد دانش بنیان مردم محور کردن اقتصاد ، کاهش وابستگی به فروش نفت و مواد معدنی خام ؛ سه راهبرد بلندمدت استقرار اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد.

وی اعلام کرد: در کوتاه مدت باید به سمت حمایت از تولید ملی ، مدیریت منابع ارزی اصلاح ، مصرف منابع و کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت خام در اولویت برنامه ریزی کنیم ، از روز مرگی دوری بکنیم و به برنامه ها پایبند باشیم.

تقی تهرانی افزود: آینده اقتصاد ما باید "انسان سرمایه" و دانش بنیان باشد تا منابع رشد اقتصادی پایدار ، ناب و پایان ناپذیر داشته باشیم.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.