25 آذر, 1395

کاریکاتور/ صفری که رفت و دردی دوا نکرد!

در بازار غیررسمی مدت‌ها بود که مردم واحد پول تومان را حاکم کرده بودند و با آگاهی نسبت به هر کالایی می‌دانستند چه رقمی را بازگو کنند. به عنوان مثال در بخش خواربار عنوان می‌شد که یک کالا دارای قیمت ده تومان است و همه می‌دانستند منظور ده هزار تومان است. در بخش خودرو نیز همین ده‌تومان با عنوان میلیون عنوان می‌شود و در بخش مسکن نیز گفته می‌شود ۳۰۰ تومان و همه می‌دانند که منظور ۳۰۰ میلیون تومان است.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.