25 آذر, 1395

برخی افراد در هویت الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت تشکیک می‌کردند

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با بیان اینکه مبانی تئوری توسعه غربی با اسلام ناسازگار است؛ افزود: برخی افراد در هویت تشکیل این الگو تشکیک می‌کردند.

محمد هادی زاهدی وفا عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی با بیان اینکه طرح الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت  در جوامع علمی یکی از مهمترین چالشهایی است که مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با آن روبه رو است؛ گفت: یک بحث جدی در این زمینه وجود دارد که آیا تئوری‌های توسعه برای همه مناطق یکی است یا به تناسب کشورها و فرهنگها متعدد خواهد بود

وی با بیان اینکه برخی فکر می‌کردند نیازی به الگو و سند الگو نداریم و علم در هر جای دنیا تولید شود یکسان و قابل استفاده برای همه است؛ افزود این افراد در هویت تشکیل الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تشکیک می کردند و آن را بی معنا می دانستند.

زاهدی وفا با انتقاد از این دیدگاه گفت: در عمق هر الگوی توسعه یک سؤال اساسی وجود دارد که شما راجع به چه موجودی و چه جامعه‌ای صحبت می‌کنید؟

وی با بیان اینکه همه‌ی تئوری‌ها و الگوهای توسعه راجع به این فکر می‌کنند که به نحوی سعادت انسان را تأمین کنند؛ گفت: بنابراین سوال نخست این می‌شود که سعادت انسان را چه چیزی تعریف خواهید کرد.

زاهدی وفا  افزود: پاسخ به این سؤال احتیاج به یک پیش‌فرض دارد؛ این انسان چیست که در رابطه با پیشرفت و توسعه اش و در نهایت سعادتش بحث می‌کنید.

معاون وزیر اقتصاد در دولت نهم با بیان اینکه درعلم اقتصاد انسان،به یک انسان اقتصادی با ویژگی‌های ثابتی همچون منفعت طلبی ساده سازی می شود که بر اساس آن  تمامی تئوری های اقتصادی و به تبع، تئوری¬های توسعه پی ریزی می¬شود؛ گفت: اکثریت این اصول موضوعه¬ی پذیرفته شده، از لحاظ اسلامی پذیرفته نیست

وی درتأیید ناسازگاری تئوری‌های توسعه‌ غربی با مبانی اسلامی افزود:  مبنای تعریف انسان طبق دیدگاه علم رایج اقتصاد، موجودی صرفا مادی است که رفتار بهینه‌سازی خود را در حوزه‌های مختلف فردی نشان می‌دهد. حال اگر شما این فرض را تغییر دادید و انسان را صرفا مادی ندید؛ این تعریف تغییر می‌کند

وی افزود: وقتی انسان را دو ساحتی لحاظ کردید، تعریفتان از انسان تغییر می‌کند و نوع الگویی که برای پیشرفت او جامعه او تغییر می¬کند چرا که جامعه نیز متشکل از مجموعه¬ای  از انسانها است.

زاهدی وفا با بیان اینکه فاقد تئوریهای توسعه بر اساس مبانی درست اسلامی هستیم؛ افزود: به عنوان نمونه هنوز بر مبنای تعریف انسان به موجودی دو بعدی که به عنوان یک اصل موضوعه پذیرفتیم، نتوانستیم یک الگوی مصرف بر اساس این اصل موضوعه تولید کنیم و بر اساس آن سایر موارد را گسترش دهیم

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.