3 آذر, 1394

اتاق اصناف به واحدهای نمونه «نشان ایرانی تغذیه سالم» می دهد

بنا بر اعلام اتاق اصناف واحد های صنفی که اصالت در معماری بنا، تامین مواد اولیه سالم، شیوه طبخ و تولید غذای سالم، آداب پذیرایی و سرو غذا، ملزومات دکوراسیون داخلی و لباس کارکنانی متناسب با فرهنگ ایرانی داشته باشند «نشان ایرانی تغذیه سالم»می گیرند.

بنیاد فرهنگی اصناف ایران، برای نخستین بار در کشور، به واحد های صنفی که واجد شرایط باشند، «نشان ایرانی تغذیه سالم» اعطا می کند.

به گزارش ستاد خبری جشنواره تغذیه برتر، همزمان با برگزاری این جشنواره به واحدهای صنفی واجد شرایط که در بخش ارزیابی شرکت کرده و برگزیده شده اند «نشان ایرانی تغذیه سالم» اعطا می شود.

در بخش ارزیابی به موضوعاتی همچون اصالت در معماری بنا، تامین مواد اولیه سالم، شیوه های طبخ و تولید غذای سالم، آداب پذیرایی و سرو غذا، ملزومات دکوراسیون داخلی و طراحی لباس کارکنان متناسب با فرهنگ ایرانی … توجه شده است.

این نشان نماد تولید ملی و بومی است و دارندگان نشان می توانند آن را روی محصول تولیدی و یا مراکز عرضه خود درج یا نصب کنند.
این جشنواره بیستم دی ماه امسال در دو بخش علمی و ارزیابی برگزار می شود.

منبع : روابط عمومی اتاق اصناف ایران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.