23 آذر, 1395

اقتصاد مذاکراتی راه به جایی نمی‌برد

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که دیدگاهی با نام اقتصاد مذاکراتی بر کشور حاکم است که همه مشکلات کشور را ناشی از تحریم های خارجی می داند و راه حل همه این مشکلات را نیز تعامل با جهان می داند. هر دو فرض این دیدگاه باطل است.

حجت الله عبدالملکی در هشتمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان با موضوع «جایگاه اقتصاد دانش-بنیان در پازل اقتصاد مقاومتی» در محل پژوهشکده مطالعات فناوری گفت: به نظر بنده اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصادی که در آن دانش به عنوان یکی از نهادهای اصلی تولید مد نظر قرار می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: تجلی دانش در اقتصاد دانش بنیان مربوط به دو محور است؛ محور اول بهره وری در اقتصاد می باشد زیرا هر جا دانش ورود پیدا می کند، فرآیندها و مکانیسم ها را تقویت می کند. محور دوم مربوط به تولید محصولات دانش بنیان است، چون که در تولید این محصولات از دانش روز و تکنولوژی بالا استفاده می شود.

عبدالملکی در ادامه به تبیین اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: کشور ما درگیر یک جنگ اقتصادی می باشد که ابعاد داخلی و خارجی مختلفی دارد و راه حل آن عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است. در مقابل دیدگاه اقتصاد مقاومتی، دیدگاهی مطرح است به نام اقتصاد مذاکراتی که تعامل با جهان را راه حل اصلی می داند و هنوز این دیدگاه در کشور حاکم می باشد.

این استاد دانشگاه مطرح کرد: در پشتوانه اقتصاد مذاکراتی، دو دیدگاه اشتباه وجود دارد: اول اینکه همه مشکلات کشور را ناشی از تحریم های خارجی بدانیم در حالیکه کمتر از ۲۰ درصد مشکلات کشور خارجی است و ۸۰ درصد مسائل مربوط به داخل می باشد. دومین دیدگاه این است که همین ۲۰ درصد از مشکلات خارجی با مذاکره حل خواهد شد که با توجه به برجام و تشدید جریان تحریم ها، این دیدگاه نیز باطل است.

عبدالملکی در ادامه گفت: اگر این موضوع را مردم و مسئولین مربوطه بپذیرند که اقتصاد مقاومتی راه حل اقتصاد کشور است، حال این سوال مطرح است که تعریف اقتصاد مقاومتی چیست؟ اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط دشواری، تهدید و دشمنی به اهداف خود برسد.

عبدالملکی بیان کرد: اهداف اقتصاد مقاومتی که مستخرج از قانون اساسی، بیانات حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب می باشد، عبارتند از: استقلال اقتصادی، رفاه عمومی و پیشرفت اقتصادی. استقلال اقتصادی به معنای تعامل با جهان از موضع قدرت است و قدرت اقتصادی زمانی حاصل می شود که اقتصاد دانش بنیان در کشور تقویت شود.

عبدالملکی گفت: برنامه ریزی فرهنگی و برنامه ریزی اقتصادی دو عملیات در طراحی نظام اقتصاد مقاومتی می باشد که تقویت فرهنگ جهادی رکن اساسی برای برنامه ریزی فرهنگی و تقویت تولید ملی رکن مهم برنامه ریزی اقتصادی است.

وی افزود: نوآوری در کشور زمانی عملیاتی می شود که ساختارهای موجود تغییر کنند و برای این کار باید ظرفیت ها شناخته و خصومت های اقتصادی شناسایی شوند.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: خصومت های اقتصادی معاصر به خارجی و داخلی تقسیم می شوند که در خصومت های اقتصادی خارجی می توان به تحریم ها و نفوذ اشاره کرد. هدف آنها از تحریم، فلج کردن اقتصاد ایران می باشد ولی به گفته اقتصاد دانان غربی و طراحان تحریم ها، تحریم ها اثر نخواهد داشت زیرا وابستگی اقتصاد ایران به خارج ۱۰ درصد است و باید ۹۰ درصد را در داخل پیگیری کنیم.

وی گفت: ناکارآمدی های داخلی که چشم امیدی برای دشمنان انقلاب است عبارت است از: ۱- رفتار نامناسب مصرفی که احتکار خانگی کالا، ولع افزایش مصرف، اصرار بر مصرف کالاهای خارجی را شامل می شود. ۲- رفتار نامناسب تولیدی که کاهش تولید، احتکار کالا و افزایش بی رویه قیمت ها را در برمی گیرد. ۳- رفتار نامناسب برخی مسئولین که بی توجهی به دانش و منطق علمی، بی برنامگی و عدم ثبات سیاست ها را شامل می شود.

عبدالملکی در پایان گفت: الگوی مقابله با دشمنان، رفع خصومت های داخلی است که در بالا به آنها اشاره شد و از این طریق می توان به الگوی اقتصاد مقاومتی رسید تا انقلاب اسلامی به قله برسد و به تبع آن همه ی دشمنی ها تمام خواهد شد زیرا کشوری که به اقتدار کامل و پیشرفت برسد، هیچ کشوری نمی تواند به او زور بگوید و برای آن کشور مانع ایجاد کند.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.