21 آذر, 1395

فیلم: روایتی از تعصب بر تولید ملی

معاون سازمان برنامه و بودجه ضرورت تعصب بر تولید ملی را در قالب یک خاطره تعریف کرد.

منبع : فردا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.