20 آذر, 1395

ضرورت تجاری سازی طرح های پژوهشی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

خزانه دار شورای اسلای شهر کرج بر لزوم تجاری سازی طرح های پژوهشی تاکید کرد و گفت: این مهم می تواند زیربنای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

علی حاج کاظم عضو شورای اسلامی شهرکرج برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش را فرصتی جهت ارائه طرح های تحقیقاتی و پژوهشی پژوهشگران جوان دانست و گفت: تجاری سازی این طرح ها می تواند تاثیر فراوانی در اقتصاد کلانشهر کرج و به تبع آن کشور داشته باشد. وی تفکر و اندیشه جوانان را ارزشمند دانست و افزود: زمانی می توانیم بگوییم کشور در حال رشد علمی است که طرح های جوانان پژوهشگر در عرصه های مختلف نمایان و فعال باشد. به گفته وی توجه به امر پژوهش ضرورتی اجتناب ناپذیر است که ارتباط مناسب آن با صنعت، زمینه ساز توسعه می شود. حاج کاظم همچنین با اشاره به فعالیت هایی خوبی که در مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج انجام شده است بر ضرورت توجه به فعالیت های پژوهشی و تجاری سازی کارهای تحقیقاتی در مدیریت شهری این کلانشهر تأکید کرد. عضو شورای اسلامی شهر کرج پرداختن به مقوله تحقیق و پژوهش را مهم ارزیابی و عنوان کرد: بهره مندی از طرح های پژوهشگران در حوزه های مختلف شهری راه گشای حل مشکلات مدیریت شهری است و مسئولین امر باید بر این مهم توجه ویژه داشته باشند.

منبع : سپیدار

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.