18 آذر, 1395

آموزش‌ فنی و حرفه‌ای پیش نیاز اقتصاد مقاومتی

تربیت نیروی کار فاقد مهارت و توانمند سازی نیروی انسانی برای ورود به بازار کار ، از جمله وظایف اصلی سازمان فنی و حرفه ای است.

شهرام مولایی با اشاره به اهداف اقتصاد مقاومتی و ضرورت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این راستا، گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پیش نیاز اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای بر آن دارند. در این بین آموزش های فنی حرفه ای می تواند نقش موثری ایفا کند.

وی افزود: ۷۰ درصد کاری که در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور صورت می‌گیرد ایجاد مهارت و توانمند سازی نیروی کار است این در حالی است که در دانشگاه ها بیش از هفتاد درصد با تئوری سر و کار دارند و آموزش های عملی کمتر ارائه می شود.

معاون فنی و حرفه ای خوزستان ادامه داد: مبنای کار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اشتغال است که بر اساس آن آموزشی‌های لازم به نیروی انسانی اراده می شود. در واقع می‌توان گفت که آموزش‌های ما آموزش‌های «آچار به دست» و ایجاد مهارت در نیروی کار است.

مولایی ادامه داد: نیاز بخش صنعت در نیروی انسانی را آموزش فنی و حرفه‌ای تامین می‌کند. فنی و حرف‌های و صنعت باید در کنار هم باشند. در عین حال برنامه برنامه مدونی نیز برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در نظر گرته شده است.

منبع : جام جم آنلاین

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.