11 آذر, 1395

اقتصاد مقاومتی درون زا، برون نگر، عدالت پایه، مردم محور و دانش بنیان است

مهسا قربانی در برنامه “گفت وگوی اقتصادی” رادیو گفت وگو درباره اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی درون زا، برون نگر، عدالت پایه، مردم محور و دانش بنیان است. اقتصاد مقاومتی به دنبال این است که تهدید ها را به فرصت ها مبدل کند و بتواند خواسته های مردم را بر آورد کند و اثرات کمتر را بپذیرد.

 برنامه گفت وگوی اقتصادی با موضوع ضرورت های دانش بنیان شدن اقتصاد مقاومتی و با حضور مهسا قربانی دانشجوی دکترای مدیریت مالی و رئیس اداره تامین مالی طرح های فناورانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روانه آنتن شد.

مهسا قربانی با اشاره به مطرح شدن اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ گفت: بعد از مطرح شدن این مسئله نگاه ویژه ای به این موضوع شد و امسال نیز که سال اقدام و عمل است، این توجه بیشتر شده است.

وی درباره اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی درون زا، برون نگر، عدالت پایه، مردم محور و دانش بنیان است. اقتصاد مقاومتی به دنبال این است که تهدید ها را به فرصت ها مبدل کند و بتواند خواسته های مردم را بر آورد کند و اثرات کمتر را بپذیرد.

رئیس اداره تامین مالی طرح های فناورانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه جریان سازی اقتصاد مقاومتی مثبت و مطابق با منافع ملی است، عنوان داشت: بر اساس همین اصل می توان گفت، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد دانش بنیان است. ما انواع اقتصادها مانند کشاورزی، صنعتی و مصرفی داریم اما اقتصاد دانش بنیان، پایه و اساس خود را دانش در تمامی رشته ها می گذارد زیرا دانش ارزش افزوده ایجاد می کند.

دانشجوی دکترای مدیریت مالی بیان داشت: علومی را دانش بنیان می دانیم که ارزش افزوده بالایی را توسط فناوری ایجاد کند. مبحث دانش بنیان بحثی نیست که همین امروز مطرح شده باشد و سال ها است که توسط کشورهای مختلف مطرح شده است زیرا با توجه به تکیه کردن بر جوانان و استعدادهایشان در دانش، اقتصاد دانش بنیان متمایز و متفاوت است.

منبع : رادیو گفت و گو

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.