11 آذر, 1395

بحران های اقتصادی و زمانی برای رهایی از اقتصاد نفتی

اقتصاد مقاومتی به اشتغال و بازارهای غیرنفتی توجه دارد و می تواند نقشه راه بازسازی اقتصاد وابسته کشور باشد،پس باید درنگ را دیگر جایز نشمرد و هر چه سریعتر تهدیدی به نام نفت به فرصتی برای شکوفائی اقتصاد و بازارکشور تبدیل شود.

 اوقاتی در اتکا به بودجه نفتی ازکشورهای نفت خیز عربی سبقت می گیریم و این باعث می شودکه با تشدید خصومت بدخواهان نظام دچار بحران مالی و کمبود بودجه شده و درادامه مبتلای چه کنم، چه کنم شویم؛ این در حالیست که پتانسیل های درآمدزای سرشاری در این مملکت زرخیز وجود دارد که چنانچه به درستی مدیریت شوند، علاوه برکاهش اتکا بودجه به نفت، یقینا اشتغالزایی قابل قبولی نیز ایجاد می شود و با افت قیمت این ماده سیاهگون و تلنگر نیابتی استکبار از طریق برخی از کشورهای نفت خیز منطقه با افزایش تولید وکاهش قیمت نفت، با مشکل مالی واعتباری مواجه نمی شویم.

 

آمریکا و بیشترکشورهای غربی چون واقف به این مساله هستند که بودجه ایران کاملا متکی به نفت است، متحدین گوش به فرمانشان را تحت فشار قرار می دهند تا این ثروت ملی را تاراج نمایند و با افزایش سقف تولید و همزمان کاهش قیمت این طلای سیاه، بر اقتصاد به شدت وابسته ایران به نفت آسیب جدی وارد می کنند و در آستانه برنامه های مختلف جمهوری اسلامی چه در زمینه مذاکرات هسته ای و چه در زمان تصمیم گیری به افزایش سقف تولید، انواع فشارها را بر اقتصاد این کشور وارد کنند.

 

این یک واقعیت است که ملت باشهامت ایران اسلامی به درستی از راه های مقابله با هر دسیسه ای آگاهی دارد،  اما چرا وتاچه وقت باید از طریق نفت ضربه بخورد؛ اگر از راه کارشناسی شده و با تحلیل های صحیح اقتصادی از نفت بهره ببریم، این نعمت طبیعی در مسیرتوسعه همه جانبه قرار گرفته و فی نفسه کارگشا بوده و پشتوانه و ذخیره گرانبهایی خواهد شد؛ اما در حقیقت برای رهایی از وابستگی اقتصاد از نفت اراده ای نداریم وهنری به خرج نمی دهیم و  از هنر اقتصادمداری سایرکشورهایی که حتی یک قطره نفت در سرزمینشان یافت نمی شود و اقتصادی پویا و مترقی دارند، بهره نمی گیریم.

 

مصداق ونمونه کشورهای فاقد نفت، برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ژاپن وچین هستند که در جهان در باب پیشرفت های اقتصادی، صاحب سبک بوده و بسیار تاثیرگذارند؛ به گونه ای که بازارهای جهانی را تسخیرکرده اند.

 

در طی سال های اخیر به مراتب از زبان صاحب منصبان و اقتصاددانان می شنویم که برای عدم آسیب پذیری بازار تجارت ایران باید اتکااقتصاد به نفت کاهش یابد، اما از زمان عملیاتی شدن این تئوری ها و نظریه ها خبری در دست نبوده و معلوم نیست که چه وقت اجرای این سیاست منطقی فرا می رسد؛ پرسش هم این است که تاکی باید با یک تصمیم غیرارادی کشورهایی که حتی قانون اساسی هم ندارند، باید اقتصاد ما به چالش کشیده شود و ساختار بودجه و اعتبار سالیانه کشوربه هم بریزد؟

 

اقتصاد مقاومتی به اشتغال وبازارهای غیرنفتی توجه دارد و می تواند نقشه راه بازسازی اقتصاد وابسته کشور باشد، زیرا دشمنان در هیچ برهه ای دست از خصومت علیه مردم ایران برنمی دارند، مگر آن که به مانند برخی ازکشورها اراده و توان تصمیم گیریمان را به آنان بسپاربم که تا ابد الایام زیر دست آنها باشیم و یا درنگ را دیگر جایز نشمرده و هر چه سریعتر تهدیدی به نام نفت به فرصتی برای شکوفائی اقتصاد و بازارکشور تبدیل شود.

نویسنده: احمدرضا لطفی

منبع : کرد نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.