11 آذر, 1395

پویا بودن اقتصاد مقاومتی از طریق تولید دانش و تبدیل آن به ثروت ایجاد می شود

مهندس حسین بختیاری در برنامه “گفت وگوی اقتصادی” رادیو گفت وگو با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان یک اقتصاد پویا است، اظهار داشت: پویا بودن اقتصاد مقاومتی از طریق تولید دانش و تبدیل آن به ثروت ایجاد می شود. در واقع اقتصادی را دانش بنیان می دانیم که همیشه افراد در حال تحقیق هستند و به دنبال این هستند که تحقیقات خودشان را تجاری کنند و در اختیار عموم مردم قرار دهند.

 برنامه گفت وگوی اقتصادی با موضوع ضرورت های دانش بنیان شدن اقتصاد مقاومتی و با حضور مهندس حسین بختیاری کارشناس ارشد کارآفرینی و فناوری و همچنین مدرس دانشگاه و عظیم قدیمی کارآفرین روانه آنتن شد.

مهندس حسین بختیاری با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان یک اقتصاد پویا است، اظهار داشت: پویا بودن اقتصاد مقاومتی از طریق تولید دانش و تبدیل آن به ثروت ایجاد می شود. در واقع اقتصادی را دانش بنیان می دانیم که همیشه افراد در حال تحقیق هستند و به دنبال این هستند که تحقیقات خودشان را تجاری کنند و در اختیار عموم مردم قرار دهند.

وی درباره مزیت های اقتصاد دانش بنیان بیان داشت: اگر فناوری ها را در سه سطح پایین، متوسط و بالا یا همان "های تک" طبقه بندی کنیم، اقتصاد دانش بنیان از سطح متوسط به بالا را در نظر دارد و به همین جهت اقتصاد مبتنی بر دانش است. در حقیقت دانشمندان بعد از اینکه پژوهش هایی را انجام دادند، این پژوهش ها را تبدیل به خروجی می کنند تا بتواند بخشی از نیازهای جامعه را مرتفع کند.

کارشناس ارشد کارآفرینی و فناوری ادامه داد: اقتصاد دانش بنیان مربوط به محققین و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی مرتبط است. این افراد تحقیقات خودشان را تبدیل به محصولی می کنند که نیاز جامعه را مرتفع می کند. جامعه نیز چون این نیاز را احساس کرده است و حاضر است برای آن پول پرداخت کند، این محصول تجاری می شود و در اختیار عموم قرار بگیرد.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر جنبه تحقیقاتی بودن اقتصاد دانش بنیان، اظهار داشت: در کنار تولید یک محصول، کار تحقیقات همیشه ادامه دارد. ۷۰ الی ۸۰ کسب و کارها در ایران در ۳ الی ۵ سال نخست، شکست می خورند. در کسب و کارهای دانشی ریسک بالایی وجود دارد ولی اگر فرد موفق شود، ارزش افزوده زیادی را ایجاد می کند ولی در کسب و کارهای معمولی ریسک کمتر است اما ارزش افزوده زیادی وجود ندارد.

عظیم قدیمی با تصریح بر اینکه دانش بنیان بودن اقتصاد یک ضرورت برای جامعه است، گفت: در حال حاضر یک حلقه بین اقتصاد دانش بنیان و تولیدمان وجود دارد.

وی افزود: یکسری مشاغل که برند هستند و تولید در آنها زیاد اتفاق می افتد به سمت بهره وری بیشتر رفته اند و اگر هم ظرفیت های آن در کشور وجود نداشته است، از کشورهایی که صاحب سبک بودند استفاده کردند. در حال حاضر در کشورمان مشاغلی که خردتر هستند و امکان علمی کردن ندارند، تولید کننده ها به سمت آزمون و خطا می روند که این کار انرژی زیادی از آنها می گیرد و بهره وری لازم را نخواهند داشت.

این کارآفرین با بیان اینکه همه کاری که ما انجام دادیم بر اساس آزمون و خطا بوده است، عنوان داشت: متاسفانه هیچ نوع فعالیت علمی که بخواهیم به آن استناد کنیم و در آن موفق باشیم نداشته ایم، به ویژه اینکه کارمان جدید بود. تولید بلدرچین در کشور عمومی نشده است و کسی آن را نمی شناسد و به همین دلیل آزمون و خطاهای زیادی انجام دادیم.

منبع : رادیو گفت و گو

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.