3 آذر, 1395

پوستر/راهکارهایی برای «اقدام و عمل» در «اقتصاد مقاومتی»

رهبر معظم انقلاب: اگر ما بخواهیم مشکل رکـود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه‌ اینها در مجموعه مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است.

e2b928f6-1de7-413c-a51c-c8a813f619d3

منبع : جوان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.