2 آذر, 1395

عدم کنترل فعالیت‌ها ی دلالی از سوی دولت،واسطه گری را افزایش داد!

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان داشت: به همین دلیل نیزاین دسته از افراد که در اقتصاد ایران نقش پررنگی هم دارند ابتدا با پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرده و در سال های اخیر هم در مقابل طرح ها و قوانین مقابله با قاچاق مقاومت و سنگ اندازی کرده اند.

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه ریزی درباره دلایل کاهش صادرات غیرنفتی ایران به خبرنگار تراز گفت: امروزه یا هیچ کمکی از سوی دولت  به صادرکنندگان انجام نشده و یا در صورت ارائه این تسهیلات اکثر کمک های دولت به بخش صادرات به جیب دلال ها ی صادر کننده و نه تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی می رود. به طوری که اکثریت قاطع اعضای فعال اتاق بازرگانی را  تولید کنندگان تشکیل نمی دهند. وی درباره معافیت های مالیاتی صادرکنندگان تصریح کرد: باید نظام مالیاتی سنتی و مبتنی به روش هایی از قبیل خود اظهاری برچیده و نظام جامع و هوشمند مالیاتی پیاده شود تا کلیه فعالیت ها در این سامانهاز سوی دولت رصد شوند.  شیخی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش فرار  مالیاتی یعنی بخش دلالی و زیر زمینی اقتصادایران از این سامانه گریزان است، . چرا که با استقرار این  سامانه دیگر امکان حاکمیت بلا منازع بر نرخ گذاری ها، سودهای غیر متعارف و فرار بزرگ  مالیاتی برای این دسته از افراد وجود نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان داشت: به همین دلیل نیزاین دسته از افراد که در اقتصاد ایران نقش پررنگی هم دارند  ابتدا با پیاده سازی قانون مالیات  بر ارزش افزوده مخالفت کرده و در سال های اخیر هم در مقابل طرح ها و قوانین مقابله با قاچاق مقاومت و سنگ اندازی کرده اند. شیخی با اشاره به وجود دورهای باطلی که بر اقتصاد ایران چنبره زده اظهار داشت: مهمترین دلیل وجود دورهای باطل در اقتصاد ایران خمودی افکار برخی از تصمیم گیران دولتی برای اقتصاد در گیر در افکار منسوخ و تاریخ مصرف گذشته اقتصاد سرمایه داری است.
وی در ادامه به تراز گفت: متاسفانه  غلبه بخش بازرگانی و دلالی بر کلیه  فعالیتهای اقتصادی مانند تولید باعث شده  است که سرمایه های انسانی و فیزیکی مجال عرض اندام نداشته باشند. شیخی در خاتمه با ذکر خصایل و ویژگی های مانند بالاترین حجم و نرخ فرار از مالیات، سیّال بودن، ریسک وخطر پذیری پایین اقتصادی و وجود کمترین موانع و بالاترین تسهیلات قانونی خاطرنشان کرد: در کنار این موارد عدم نظارت و کنترل این فعالیت ها  از سوی دولت، باعث افزایش گرایش فعالان اقتصادی به سمت این بازارها و دوری از تولید شده است.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.