2 آذر, 1395

سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم انبساطی است

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظرم ما نسبت به دوره های قبل افزایش نقدینگی چندانی چه در حجم و چه در درصد افزایش نقدینگی نداشتیم و افزایش موجود طبیعی است.

ابراهیم شیخ زاده کارشناس مسایل پولی – بانکی درباره دلایل افزایش نقدینگی به ۱۱۱۲ میلیارد تومان به خبرنگار تراز گفت: نقدینگی و موضوع افزایش حجم آن پارامترهای خاص خودش را دارد یعنی حتی در شرایطی که اقتصاد نرمال باشد با افزایش میزان سپرده ها از طریق ضریب تکاثر پولی این اتفاق رخ می دهد. وی افزود: به هر حال چون بانک ها با گرفتن سپرده های جدید تسهیلات جدیدی پرداخت کرده و این گردش پول در بانک های مختلف باعث افزایش نقدینگی می شود. شیخ زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما افزایش نقدینگی آنچنانی نداریم بلکه فقط شیب نقدینگی از حساب های بلند مدت به سمت سپرده های جاری و پس انداز میل پیدا کرده که این موضوع هم به سیاست های انبساطی دولت مربوط است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظرم ما نسبت به دوره های قبل افزایش نقدینگی چندانی چه در حجم و چه در درصد افزایش نقدینگی  نداشتیم و افزایش موجود طبیعی است. وی در تشریح این موضوع بیان داشت: وقتی اقتصاد حرکت می کند و برای مثال شما صد واحد پول در شبکه بانکی می گذارید در شرایط نرمال ۵ برابر آن میزان تسهیلات پرداخت می شود. لذا این موضوع یعنی افزایش نقدینگی موضوعی عادی است.
شیخ زاده درباره تاثیر نرخ سود بر حجم نقدینگی اظهار داشت: نرخ سود باعث رونق در بخش اقتصاد می شود یعنی مردم تمایل پیدا می کنند پولشان را به سمت بازار سرمایه و بورس ببرند. وی درباره روند صعودی بدهی های دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به تراز گفت: در ابتدا باید بدانیم این بدهی صرفا بدهی های مستقیم دولت به بانک ها نیست بلکه شرکت های دولتی هم داخل این آمار هستند اما اگر این بدهی مستقیم متعلق به دولت باشد می تواند خیلی خطرناک باشد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: من معتقدم بر خلاف آن چیزی که در فرمول کفایت سرمایه مطرح و ریسک دولت را صفر می داند این طور نبوده و ریسک دولت صفر نیست چرا که دولت نشان داده است بعضا خوش حساب هم نیست. وی ادامه داد: وقتی دولت  خوش حساب نیست این موضوع آثار تورمی دارد چرا که در این شرایط بانک مرکزی مجبور می شود به جای دولت پول پرداخت کند. شیخ زاده در خاتمه با اشاره به نگاه مثبت به مسائل جاری در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی امیدوار هستم همین روندی که پیش گرفتیم به خصوص در سال جاری ادامه پیدا کرده و به زودی شاهد رونق اقتصاد و خروج آن از رکود باشیم

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.