1 آذر, 1395

فیلم/ رویای وام ! نظام بانکی ربوی

ببینید وام چگونه بانک ها را ثروتمند می کند و نظام بانکی ربوی یعنی چه…

منبع : متن زندگی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.