1 آذر, 1395

فسادهای اقتصادی مانعی بزرگ در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی است

فسادهای اقتصادی و اداری موجود در سیستم اقتصادی کشور امروز به عنوان مانعی بزرگ در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی بشمار می‎رود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: معتقدم که در دستیابی به اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی توفیقی تا کنون حاصل نشده و اگر حرکتهایی نیز انجام شده اقدامات چشمگیر نبوده است

عباس پاپیزاده، عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایت مجلس در گفتگو با هفته نامه شما، در خصوص اقتصاد مقاومتی و نحوه اجرای آن در کشور، گفت: مجلس موظف است جهت اجرای برنامه‏های اقتصاد مقاومتی، زیر ساخت قانونی لازم را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات بسیار نمایندگان در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی، افزود: نمایندگان دور نهم مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در راستای اجرای این ابلاغیه کمیسیون ویژه اقتصادی و پیگیری اصل ۴۴ را در مجلس ایجاد کردند.

پاپی زاده در ادامه به فاصله پیشنهاد دولت در برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی اشاره و اذعان داشت: نمایندگان در زمانی که در برنامه ششم توسعه مشاهده کردند که پیشنهاد دولت در این برنامه با اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری فاصله دارد با مکاتبهای که رئیس مجلس با رهبری انجام دادند از ایشان اذن گرفتند تا اعضای کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه ششم فکر اساسی کنند.

نماینده مردم دزفول در خانه ملت اذعان داشت: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بازنگری جدی در خصوص برنامه پیشنهادی دولت انجام دادهاند و در صدد هستند تا لایحه دولت را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاستهای ابلاغی همسو کنند.

این بهارستان نشین ادامه داد: در راستای نظارت نمایندگان بر مصوبات، ابزارهای نظارتی همچون سوال از وزرا و تحقیق و تفحص همواره در مجلس وجود داشته و در آیین نامه داخلی مجلس نیز اجازه نظارت بر اجرای قوانین به نمایندگان داده شده است.

وی اذعان کرد: جنس نظارتهای مجلس به گونهای نیست که نمایندگان هر زمان که خواستند بتوانند بر عملکرد وزرا و مدیران نظارت کنند، چراکه یک سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص ممکن است که چندین ماه طول کشد تا در صحن علنی مطرح و یا گزارش تحقیق و تفحص قرائت شود.

پاپی زاده در ادامه یادآور شد: معتقدم که در دستیابی به اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی توفیقی تا کنون حاصل نشده و اگر حرکتهایی نیز انجام شده اقدامات چشمگیر نبوده است، چرا که همچنان طراز کشاورزی، خدماتی و رفاهی تقریبا همان طرازهای گذشته بر مبنای واردات و صادرات است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایت با طرح پرسشی مبنی بر این که آیا توانسته ایم، نسبت واردات را به صادرات کاهش دهیم؟ گفت: متاسفانه هنوز این اتفاق در کشور نیفتاده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند این است که مدیران و مسئولان دولتی عزم جدی و ملی برای اجرا داشته باشند.

وی ادامه داد: مدیران و مسئولان می‏بایست فلسفه اقتصاد مقاومتی را درک کنند و به این نتیجه برسند که اقتصاد مقاومتی باید در کشور اجرایی شود اما متاسفانه در بسیاری از لایه های مدیریتی میانی و پایینی کشور این عزم دیده نمیشود.

پاپی زاده در ادامه به سیستم ناسالم اقتصادی کشور اشاره و اذعان داشت: فسادهای اقتصادی و اداری موجود در سیستم اقتصادی کشور امروز به عنوان مانعی بزرگ در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی بشمار میرود.

این نماینده مجلس در خاتمه به واردات کالاهای نا سالم در کشور اشاره و بیان کرد: واردات کالاهایی که مخل سلامت مردم و کالاهایی که توان تولید آن در داخل وجود دارد عدم سلامت در سیستم اقتصادی کشور نشان میدهد.

 

منبع : شما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.