29 آبان, 1395

فیلم/ در بانک های ایران چه می گذرد

نظام بانکی ایران دچار مشکلات زیادی شده است که در پی دنباله روی بانک های ایرانی از نظام بانکداری ربوی غربی به وجود آمده است. مشکل در جایی دو چندان می شود که مسئولین بانکی کشور(غالبا) دارای روحیه ی انقلابی نیستند وحتی به نظام بانکی جدید و اسلامی فکر هم نمی کنند. این مشکلات به خاطر اولا ناکافی بودن سطح دانش اقتصاددانان در این زمینه و ثانیا به خاطر ماهیت بنگاه داری نظام بانکی کشور و سودجویی صرف است.

منبع : مستضعفین تی وی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.