26 آبان, 1395

صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان پیشرو در تحقق اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی مهمترین عامل تحقق اقتصاد مقاومتی را صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان دانست.

مسعود مهدی زاده مقدم گفت: ایجاد مسیر رونق کسب و کار در هر شرایط اقتصادی مستلزم آرامش و شرایط مناسب با حمایت های دولت تدبیر و امید در شهرکهای صنعتی تا حدود زیادی به این مهم رسیده ایم.

مهدی زاده مقدم افزود: صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان باید دست در دست هم دهند و بیش از پیش موتور محرکه اقتصادی استان را به کمک هم بچرخش دربیاوریم.

وی گفت: نقش فعالان اقتصادی در زمینه های کسب و کار، ایجاد اشتغال، صادرات و نهایتاً نوآوری در جهت توسعه پایدار اقتصاد مقاومتی در این حوزه ها بسیاراهمیت دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: اشتغال مولد و پایدار و فراهم کردن بستر مناسب برای ایده های جدید و توسعه صنعت و کارآفرینی در جهت فضای کسب و کار یکی از اهداف و رویکردهای شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی است.

مهدی زاده مقدم گفت: بهره گیری مطلوب از ظرفیتهای نهفته صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان، ارتقاء در توسعه و افزایش ارزش افزوده و در نهایت توسعه فضای کسب و کار و شکوفایی اقتصادی را برای فعالان اقتصادی به دنبال دارد.

وی خاطر نشان کرد: استان خراسان رضوی با ۴۵ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب، ۳۸ شهرک قابل واگذاری و ۲ شهرک در حال احداث زمینه استقراربالغ بر ۲ هزار و ۴۰۵ واحد صنعتی و اشتغال ۷۱ هزار ۷۶۱ نفر را فراهم کرده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.