25 آبان, 1395

نبود “کارت سوخت” تبعات خطرناکی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد

عنوان می شود که کارت سوخت اهمیت بسیاری در مدیریت اقتصادی کشور داشته و توانسته بهترین اطلاعات را در اختیار نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی برای شناسایی پر مصرف ها و اصلاح الگوی مصرف داشته باشد و از طرفی توانسته سدی بر بسیاری از منابع قاچاق سوخت در کشور باشد.

هنوز معلوم نیست کارت سوخت میرود یا نمیرود, اقدامی که رفتنش مخالفان زیادی دارد.
عده ای مخالف و عده ای موافق این امر بوده اند؛ عمده موافقان حذف کارت سوخت می گویند این کارت ها تنها هزینه بر بوده، ایجاد مزاحمت کرده و سبب بروز تنش و اتهام می شود و در مقابل مخالفان حذف کارت سوخت بر این اعتقادند که حذف این سامانه سبب کاهش مدیریت مصرف و افزایش قاچاق سوخت می شود.
عنوان می شود که کارت سوخت اهمیت بسیاری در مدیریت اقتصادی کشور داشته و توانسته بهترین اطلاعات را در اختیار نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی برای شناسایی پر مصرف ها و اصلاح الگوی مصرف داشته باشد و از طرفی توانسته سدی  بر بسیاری از منابع قاچاق سوخت در کشور باشد.
اما به راستی حذف کارت سوخت چه مضرات و تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ که این همه هیاهو به پا کرده است!
در راستا محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با نا مشخص بودن اقدام دولت در حذف کارت سوخت، به خبرنگار تراز می گوید: صد در صد مخالف حذف کارت سوخت است. وی بر این باور است که کارت سوخت سبب جلوگیری از قاچاق، کنترل و نظارت بر جزئیات مصرف سوخت شده است و می افزاید: مهمترین ویژگی کارت سوخت، در اختیار دادن اطلاعات برای برنامه ریزی در بخش های مختلف است.
فساد و بی نظمی از تبعات نبود کارت سوخت
پور ابراهیمی معتقد است؛ نبود کارت سوخت موجب فساد و بی نظمی در مدیریت و مصرف سوخت می شود، وی در ادامه تصریح کرد:افزایش میزان قاچاق سوخت وعدم اتکا به داده های واقعی برای برنامه ریزی بر روی حامل های انرژی در سال‌های آینده خواهد شد.
سوال اینجاست که چرا مسئولین دولت یازدهم اصرار به حذف کارت سوخت داشته و در نهایت حذف این کارت چه تبعاتی برای اقتصاد کشور و افزایش مصرف بنزین خواهد داشت؟

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.