23 آبان, 1395

ادامه پرداخت یارانه ها به ضرر طبقه آسیب پذیر جامعه است

شاه ویسی اظهار داشت: باید پذیرفت طرح هدفمندی ضمن توفیقات فراوان و سازنده، درتحقق بخش مهمی از اهداف اولیه‌اش ناکام ماند. چرا که یکی از اهداف اصلی هدفمندی، واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و نان بود و قرار بود در یک مقطع زمانی مشخص این شکاف از بین برود.

ساسان شاه‌ویسی  کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درباره روش فعلی پرداخت یارانه ها به صورت نقدی به خبرنگار تراز گفت: اگرچه در پرداخت یارانه‌ی نقدی با افزایش درآمد افراد، ممکن است مجموعه‌ی امکان‌پذیری وی افزایش یابد، اما ادامه‌ی پرداخت یارانه‌ی نقدی به همه همان طور که انتظار می رفت منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه می شود. وی افزود: ادامه این پرداخت ها اثرات توزیع درآمد را به ضرر طبقه‌های آسیب‌پذیر تغییر می‌دهد، چرا که این گروه بر خلاف اقشار مرفه دارای قابلیت انتقال درآمد نمی‌باشند.
شاه ویسی درباره تجربه سایر کشورها در این زمینه خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می‌دهد که در حرکت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به سمت کشورهای در حال توسعه، در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط و توسعه‌یافته، پرداخت یارانه‌ی نقدی متداول‌تر است. وی تصریح کرد: در میان کشورهای در حال توسعه، تنها کشورهای معدودی، آن هم فقط کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی‌بضاعت قرار می‌دهند که مهم‌ترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه است.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت مسکن اظهار داشت: تورم در مسکن سبب می‌شود که مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای پربازده تبدیل شود. وی تصریح کرد: در حالیکه خانه و مسکن یک کالای مصرفی بادوام است و باید بر اساس تولید و عرضه‌ی متناسب با تقاضا به تعادل قیمت برسد؛ اما به دلیل تبدیل شدن به یک کالای سرمایه‌ای، به راحتی توسط عرضه‌کننده، قیمت آن افزایش می‌یابد.

شاه ویسی اظهار داشت: باید پذیرفت طرح هدفمندی ضمن توفیقات فراوان و سازنده، درتحقق بخش مهمی از اهداف اولیه‌اش ناکام ماند. چرا که یکی از اهداف اصلی هدفمندی، واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و نان بود و قرار بود در یک مقطع زمانی مشخص این شکاف از بین برود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برای جبران کسری بودجه در دولت حداقل باید یارانه ۳۰ درصد جمعیت حذف شود. نمی‌توان دهک‌ها را تا میزانی حذف کرد که کسری بودجه جبران شود. شاید کسری بودجه به قدری زیاد باشد که نیازمند حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیرها باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به دخالت همه دولت ها در اقتصاد به تراز گفت: در واقع تمام دولت‌ها به نحوی در اقتصاد بومی خود مداخله می‌کنند تا به یکسری اهداف اجتماعی و اقتصادی دست یابند. وی تصریح کرد: در کلی‌ترین وجه، پرداخت یارانه توسط دولتها شامل همه چیز از ایجاد پلیس و خدمات امنیتی، خدمات بهداشتی، اقدام‌های مربوط به عدالت اجتماعی و برنامه برای افراد کم‌درآمد و بیکار تا ایجاد انگیزه‌های اقتصادی و مالی برای بخشهای کمتر توسعه‌یافته‌یک کشور و اعطای امتیازهای مالی به بعضی صنایع برای اهداف خاص را شامل می‌شود.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.