21 آبان, 1395

توسعه صادرات با سرمایه گذاری روی شرکتهای بزرگ محقق می‌شود

نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: توسعه صادرات کشور تنها با سرمایه گذاری روی شرکتهای بزرگ و از طریق سرمایه گذاری خارجی محقق میشود.

پدرام سلطانی ضمن بازدید از غرفه تسنیم در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در خصوص آخرین تحولات تجارت خارجی ایران گفت: فرایند توسعه صادرات مختص شرکتهای بزرگ و چند ملیتی است.

وی افزود، اگر شما کشورهایی را که در صادرات موفق بوده اند را بررسی کنید، می‌بینید که  صادرکنندگان آنها شرکتهای بزرگ و چند ملیتی هستند.

سلطانی تصریح کرد، از آنجا که سرمایه ‌های داخلی نمی‌تواند پوشش مناسبی برای هزینه‌های سنگین سرمایه گذاری روی صنایع بزرگ ایجاد کند ناگریز مجبور به استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنایع اصلی کشور هستیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: صادرات کار شرکتهای کوچک و متوسط نیست، انتظاری که می شود از این شرکتها داشت کار آفرینی و ایجاد اشتغال است. در واقع از این شرکتها نمی توان انتظار توسعه صادرات را داشت.

سلطانی ادامه داد، بار صادرات روی شرکتهای بزرگ است و تا زمانی که شرایط لازم برای این شرکتها مهیا نشود نمیتوان به افزایش چشم گیر صادرات غیر نفتی کشور امیدوار بود.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.