17 آبان, 1395

لایحه برنامه ششم بر اساس واقعیت‌ها نوشته نشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به متناسب و واقعی نبودن برنامه ششم مجلس برای تنظیم مجدد آن وارد عمل شد.

محمد رضا پور ابراهیمی در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل تغییرات صورت گرفته در لایحه برنامه ششم گفت: لایحه برنامه ششم  بر اساس واقعیتهای اقتصادی کشور آماده نشده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:  برنامه ششم ارسالی دولت به خصوص شاخص‌های مورد ارزیابی در بخش اقتصادی، حاصل نوعی بلندپروازی  بود و به نظر می رسد چنین برنامه ای نتواند به طور کامل محقق شود.

پور ابراهیمی ادامه داد، به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد هدف گذاری شده در حالی که متوسط رشد اقتصادی کشور طی پنج ساله گذشته حدود دو درصد بوده است.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت:  یکی از لازمه‌های تدوین برنامه‌های اقتصادی، رویکرد واقعی اقتصاد کشور است و متاسفانه در این برنامه این موضوع دیده نمی‌شود.

وی افزود، با توجه به متناسب نبودن برنامه ششم، مجلس این برنامه را بر اساس واقعیت‌های موجود تنظیم می‌کند.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.