12 آبان, 1395

اقتصاد تک محصولی به سمت فعال کردن کشاورزی و صنایع سوق داده شود

استاندار در همایش روز صادرات گفت: در سال اقتصادی با شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باید تلاش کنیم تا به سمتی برویم که خام فروشی در هیچ حوزه ای نداشتن باشیم و از اقتصاد تک محصولی نفت به سمت فعال کردن بخش کشاورزی، معادن، صنایع مختلف و صنایع پایین دست پیش برویم


غلامرضا شریعتی با اشاره به اینکه در صادرات کالا باید حلقه های دیگر صادرات را تکمیل کرد،  گفت: باید با افزایش ارزش افزوده شغل مولد ایجاد کرد. تلاش کرد تا تولیدات کشور متنوع و از حالت تک محصولی خارج شود. حتی در حوزه نفت ظرفیت اسمی و تولید صادرات بیش از سهمیه ما باشد و نقش ما را در بازار جهانی تاثیر گذار نشان دهد.


وی همچنین به دسته بندی، بررسی و مطرح کردن مشکلات حوزه صادرات را در کارگروه های مختلف اشاره کرد و افزود: مشکلات صادر کنندگان باید به صورت فرآیندی بررسی و در جهت هر کدام از آنها تلاش کنیم.باید با جذب سرمایه گذاری و قوانین ثابت و جلوگیری از تغییر مداوم قانون از اضطراب صادرکننده جلوگیری کرد.


شریعتی گفت: نباید با قوانین دست و پا گیر و تصمیمات خلق الساعه در بخش گمرکات و پایانه های مرزی، موجبات سلب آرامش آنها را فراهم کرد تا صادر کننده عطای فعالیت در این حوزه را به لقایش ببخشد.

منبع : استانداری

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.