12 آبان, 1395

جوانان انقلابی اجازه عبور سطحی از مفاسد اقتصادی را نمی‌دهند

برخی آقایان سطح خود را از انقلاب پایین آورده وبه فکر جیب پرپول خود و بعضی از مسئولین هستند انقلاب وجوان انقلابی هیچ گاه اجازه سطحی رد شدن از برجام و فسادهای اقتصادی را با بازی های سیاسی نمی دهد وپیگیر فساد در هر جایگاه ونهادی است.

سینا بلالی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی  با اشاره به برگزار همایش جوانان انقلابی اظهار داشت: در عرصه های مختلف اجتماعی سیاسی وفرهنگی جوان انقلابی مومن کم نیست .آقایان به جای اتهام زنی به جوان انقلابی مومن از ظرفیت های این طیف عظیم استفاده کنند راه برون رفت از مسائل ومشکلات استفاده از جوان انقلابی مومن است نه برجام دو وسه.فرجام برجام  طنز تلخ تاریخ ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: برخی جوان انقلابی را بد معنا می کنند انقلابی یعنی دارای سواد ،دارای تدین داری انضباط وحرکت پویا به سمت آرمان ها انقلاب نه آرزوهای غرب وآمریکا.

بلالی تصریح داشت: برخی آقایان سطح خود را از انقلاب پایین آورده وبه فکر جیب پرپول خود و بعضی از مسئولین هستند  انقلاب وجوان انقلابی هیچ گاه اجازه سطحی رد شدن از برجام و فسادهای اقتصادی را با بازی های سیاسی نمی دهد وپیگیر فساد در هر جایگاه ونهادی است.

منبع : دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.