11 آبان, 1395

تورم انتظاری در فرایند یکسان سازی نرخ ارز را نادیده نگیرید

یک کارشناس اقتصادی گفت: هرچند یکسان سازی نرخ ارز یک ضرورت غیر قابل انکار برای اقتصاد ایران است ولی این سیاست باید به گونه ای برنامه ریزی شود که کمترین هزینه را بر بنگاه های تولیدی و تجاری تحمیل کند و تورم انتظاری را کنترل کرد.

محمد حسین برخوردار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم(پویا) با اشاره به ضرورت یکسان سازی نرخ ارز اظهار داشت: چندنرخی بودن ارز را باید یک سیاست موقت برای گذر از دوره تشدید نوسانات ارزی دانست و امروز با توجه به آرامشی که در بازار اتفاق افتاده است، که البته بخشی از آن ناشی از رکود بازار است، بهتر است هرچه زودتر فرایند یکسان سازی نرخ ارز کلید بخورد.

برخوردار ادامه داد: تک نرخی شدن ارز، سبب شفافیت در اقتصاد کشور شده و جلوی بسیاری از رانت ها، سوء استفاده ها و پولشویی های داخلی سد می شود و این موضوع برای اقتصاد ایران که دچار غده سرطانی فساد اقتصادی شده است، می تواند تاحدودی نقش«شیمی درمانی» داشته باشد.

به گفته برخوردار، علی رغم ضروری بودن یکسان سازی نرخ ارز، ولی این سیاست باید به گونه ای برنامه ریزی شود که کمترین هزینه را بر اقتصاد کشور و علی الخصوص بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار تحمیل کند. بهمین دلیل پیش فرض ها و الزاماتی را می طلبد که باید در چند ماه آینده در اقتصاد کشور تدارک شود.

وی با اشاره به اثرگذاری حجم پول داخلی بر ارزش پول ملی اضافه کرد: از آنجایی که صاحب نظران اقتصادی معتقداند افزایش یا کاهش حجم نقدینگی کشور می تواند تقویت یا تضعیف پول ملی را به دنبال داشته باشد، بنابراین یکی از مهمترین پیش فرض ها برای پیاده سازی سیاست یکسان سازی نرخ ارز، مدیریت بانک مرکزی نسبت به حجم نقدینگی داخلی است.

به گفته برخوردار، باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد و نیز مشکلات بنگاه ها برای تامین پول و همچنین ضعیف شدن بنگاه های تولیدی و تجاری، این موضوع حائز اهمیت است که کمترین نوسان در حوزه پولی و مالی به بنگاه های شناسنامه دار تحمیل شود.

برخوردار ادامه داد: متاسفانه فضای فکری و روحی مردم و نوع آینده نگری ایشان نسبت به کسب و کار در کشور، به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در چند سال گذشته به گونه ای شکل  گرفته است که نرخ تورم انتظاری تاثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم واقعی خواهد شد. به این دلیل کنترل متغیرهای مربوط به تورم انتظاری برای به ثمر نشستن سیاست یکسان سازی نرخ ارز ضروری است.

وی تاکید کرد: اطلاع‌رسانی بیشتر و روشن‌تر دولت در زمینه‌ فعالیت‌ها و تصمیمات جاری، پرهیز از تصمیمات شتابزده و ناگهانی، پیشرفت اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت، ارائه نقشه راه برای آینده نرخ ارز، مدلسازی صحیح و منطقی از فرایند یکسان سازی نرخ ارز و ارائه روشن آن می تواند به کاهش تورم انتظاری منجر شود.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.