10 آبان, 1395

کاریکاتور/ پرش با مانع گرانی!!!

گرانی و بیکاری مردم را تحت فشار قرار داده

1395062816301960286939910

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.