3 آبان, 1395

نان هایی که تنور اقتصاد مقاومتی را گرم داشته اند

نقش زن در اقتصاد مقاومتی بر هیچ کس پوشیده نیست در حقیقت عرضه کردن تولیدات خانگی و مشاغل خانگی آخرین نقشی است که می‌توان برای زنان در منظومه اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت که تاکید اصلی این نوع مشاغل متوازن بودن میان شغل و امور منزل است که باعث ایجاد اختلال در وظیفه اصلی زنان در منزل نشود.

یکی از اهداف کارآفرینی؛ رفع همیشگی نیازمندی نیازمندان و محرومیت زدایی از این قشر است و بنابرگفته مولای متقیان، سستی و بی کاری عامل محرومیت است و مهم ترین راه اکرام محرومان و اقشار کم برخوردار، بی نیاز سازی همیشگی آنها از کمک های دیگران است چه اینکه پُر کردن دست خالی نیازمندان در اشتغال و کسب و کار آنهاست.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مبرا از وابستگی است و یکی از مهم ترین راه های وصول آن حمایت از کار و تولید داخلی است. کاری که کار آفرینش ایرانی، کارفرمایش ایرانی، تولیدش محصول دست کارگر ایرانی و جایگاهش در سبد خرید بانوی ایرانی است.

نقش زن در اقتصاد مقاومتی بر هیچ کس پوشیده نیست در حقیقت عرضه کردن تولیدات خانگی و مشاغل خانگی آخرین نقشی است که می‌توان برای زنان در منظومه اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت که تاکید اصلی این نوع مشاغل متوازن بودن میان شغل و امور منزل است که باعث ایجاد اختلال در وظیفه اصلی زنان در منزل نشود.

تابنده رضایی بانوی بیست و هفت ساله ی کرمانی است.با تنوری  در گوشه ای از خانه اش گرمابخش سفره های کرمانی شده است.

تابنده سه سال است که در این راستا فعالیت می کند. او وقتی می بیند همسرش بیکار است، آستین های همتشان را بالازده و به فکر یک کار می افتند، پخت نان خانگی در گوشه ای از حیاط خانه…

بدون حمایت از هیچ نهادی و فقط با اتکا به سرمایه ی وجودی خودشان تنور زندگی شان را گرم کردند.

تابنده و همسرش صبح را با هدف و همتشان آغاز می کنند و با اعتقاد به برکت گندم دست به خمیر برده و آن را می پزند.

او و همسرش از روزی شان راضی اند اما از این که نمی توانند خودشان نانشان را به فروش برسانند گله مند بودند.

تابنده می گوید: واسطه ها سود را به جیب می زنند و اجازه نمی دهند تا خود آنان نانشان را بفروش برسانند اما می داند که باید همتی راسخ تر داشته باشد تا بتواند با گرفتن مجوز خودش عرضه کننده ی نان باشد و بر این اقتصاد مقاومتی همت کنند.

منبع : راه دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.