2 آبان, 1395

حذف تدریجی تجار شناسنامه‌دار/ دولت دست از فشار بردارد

رئیس مجمع واردات با بیان اینکه حذف تدریجی تجار شناسنامه دار یک واقعیت پنهان در اقتصاد ایران است گفت: دولت بهتر است شرایط رکود حاکم بر بازار را برای دستگاه های زیرمجموعه خود ترسیم کند و دست از فشارهای طاقت فرسا بر بدنه رنجور بنگاه های بخش خصوصی بردارد

علیرضا مناقبی با اشاره به وضعیت اقتصادی تجار شناسنامه دار کشور اظهار داشت: تعدد ورشکستگی های پنهان در اقتصاد ایران نشان از آن دارد که شرایط بنگاه های بخش خصوصی، چندان رضایت بخش نیست

وی ادامه داد: گزارش های دریافتی از کمیسیون های مختلف در مجمع واردات، وضعیت تجار شناسنامه دار کشور را « در تنگنا و تحت فشار» توصیف می کند. این به آن معنا است که با توجه به تعادلی که در  بازار مشاهده می شود، احتمالا وضعیت تجارت زیرپله ای، قاچاق و زیر زمینی، پر رونق است

رئیس مجمع واردات ادامه داد: کاهش واردات قانونی، در صورت پیاده سازی پیش فرض های آن، جای افتخار و مباهات دارد و الا در شرایطی که تولید ملی در رکود است و واردات هم نرخ کاهشی نشان می دهد، تنها نتیجه ای که می توان گرفت این است که نیاز مردم از طریق تجارت غیرقانونی تامین می شود.

مناقبی اضافه کرد: این دیدگاه که واردات باید مدیریت شود، یک بحث کاملا درست و منطقی است که نیازمند کارشناسی آینده نگرانه و ترسیم خطوط قرمز و نقاط تعادل است. ولی به هیچ وجه نباید از آن نقابی برای حمایت غیر رسمی از کاسبان قاچاق ایجاد کرد.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: ورشکستگی بنگاه های شناسنامه دار و حذف تدریجی آن ها از تجارت قانونی، یکی از مسائلی است که در شرایط رکود پایدار اقتصاد، پیوسته بسیاری از فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی را تهدید می کند. و این در آینده نزدیک برای تجارت خارجی کشور تبدیل به یک معضل ریشه ای خواهد شد.

وی ادامه داد: هر چند که در حال حاضر به طور آشکارا تعداد ورشکستگی های اعلام شده از سوی فعالان اقتصادی چندان زیاد نیست اما این حقیقت را در مروری کوتاه بر وضعیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی می توان به وضوح مشاهده کرد که بسیاری از بخش های اقتصاد با معضلی به نام « ورشکستگی پنهان» دست و پنجه نرم می کنند.

مناقبی با انتقاد از شرایطی که سازمان های بیمه، مالیات، و سایر دستگاه هایی که به نوعی عوارض از بنگاه های رسمی و شناسنامه دار دریافت می کنند اظهار داشت: دولت بهتر است شرایط رکود حاکم بر بازار را برای دستگاه های زیرمجموعه خود ترسیم کند و برای رونق بخشی به بازار، فشارهای طاقت فرسا بر بدنه رنجور بنگاه های بخش خصوصی، به ویژه تازه تاسیس ها را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: در طول سالهای گذشته، از آنجایی که دولت های مختلف نتوانسته حقوق قانونی خود را از بنگاه های غیر شفاف دریافت کند، فشار خود را تنها بر فعالان بخش خصوصی که به صورت قانونی و شفاف در کشور فعاایت می کنند، متمرکز کرده اند.

به گفته مناقبی، شرایط در اقتصاد ایران به گونه ای شکل گرفته است که هزینه مالیات و عوارض بنگاه های غیر شفاف را باید فعالان شناسنامه دار جبران کنند و نتیجه چنین رویکردی شکست تجارت رسمی در مقابله با تجارت غیرقانونی است.

رئیس مجمع واردات اضافه کرد: واقعیت های اقتصاد در شرایط کنونی به گونه ای است که صادر کنندگان و واردکنندگان را روبروی هم قرار داده است. در صورتی که این تصور ریشه در نابسامانی وضعیت اقتصاد دارد. هر دو دسته به شکلی در تجارت فرامرزی فعالیت می کنند و دشمن مشترک هردو، اقتصاد پنهان و قاچاق است که سبب شده برنامه ریزی ها در بنگاه های اقتصادی مخدوش و بنگاه ها زیان ده شوند.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.