2 آبان, 1395

ماموریت اصلی آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی گفتمان سازی است

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ماموریت اصلی آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی گفتمان سازی است.

علیرضا کمرئی درگردهمایی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی منطقه شش تهران  به سه محور و سیاست مهم نظام در قلمرو اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حفظ محیط زیست پرداخت و اظهارکرد:آموزش و پرورش یک نهاد فرهنگ ساز است و متولی تعلیم و تربیت رسمی بر اساس ساحت های شش گانه می باشد و موضوع گفتمان یکی از مباحث مهم اقتصاد مقاومتی است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: آموزش و پرورش بر اساس وظایف ذاتی یک سری ماموریت ها مثل سایر وزارتخانه ها همانند استفاده بهینه از منابع صرفه جویی و موارد مشابه را بر عهده دارد.

وی به تبیین ماموریت اصلی آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی و موضوع مهم گفتمان سازی اشاره کردو افزود: ما به عنوان نهاد فرهنگ ساز باید موضوع گفتمان سازی را دنبال کنیم.

کمرئی با اشاره به وجود حداقل ۶۰۰ مفهوم اقتصاد مقاومتی درکتابهای درسی اظهارکرد: اقتصاد مقاومتی وقتی به گفتمان تبدیل نشود بر رفتار اثر نمی گذارد.

 مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: شعار، یک موضوع و اقدام پراکنده است و در مقابل جریان سازی ست که توام با انسجام و توالی و ترتیب موضوعات است.در گفتمان جریان سازی بین مفاهیم موردنظر می باشد و هدف گفتمان ایجاد باور در سطح جامعه می باشد.

وی اضافه کرد: هدف گفتمان ایجاد باور در سطح جامعه است و نگاه بلند مدت به مسائل دارد و در یک قالب کلی تر مطرح می شود.

کمرئی با تاکید بر اینکه از طریق گفتمان اقتصاد مقاومتی شکل می گیرد ،گفت:در گفتمان سازی شبکه مفاهیم به یکدیگر پیوند می خورد و چنانچه گفتمان اقتصاد مقاومتی شکل گیرد، مفاهیمی همچون صرفه جویی ، قناعت و سایر مصادیق مرتبط همه اینها به صورت یک مجموعه و سیستم واحد شکل می گیرد.

 

منبع : پانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.