1 آبان, 1395

تدوین کنندگان برنامه ششم یا از برنامه نویسی اطلاعی ندارند یا همه را مسخره کرده‌اند/ اجرای اقتصاد مقاومتی با اضافه کردن این کلمه در بخشنامه ها و قوانین محقق نمی شود

عبدی اظهار داشت: وقتی نگاه کنیم می بینیم مشکل همیشه از جایی شروع می شود که باید منابع محدود را برای نیازهای نامحدود موجود تخصیص دهیم که همین موضوع نقش و اهمیت وجود برنامه را نشان می دهد.

بیژن عبدی اقتصاددان درباره نحوه تدوین لایحه برنامه ششم به خبرنگار تراز گفت: در روزهای گذشته وقتی لایحه برنامه ششم را مطالعه می کردم به نظرم می رسید تدوین کنندگان این برنامه یا از قانون نویسی و برنامه نویسی اطلاعی ندارند و یا همه را سر کار گذاشته و مسخره کرده اند. وی در ادامه افزود: وقتی نگاه کنیم می بینیم مشکل همیشه از جایی شروع می شود که باید منابع محدود را برای نیازهای نامحدود موجود تخصیص دهیم که همین موضوع نقش و اهمیت وجود برنامه را نشان می دهد. عبدی خاطرنشان کرد: دولت ها در گام اول لازم است با توجه به حفظ امنیت کشور برنامه ها را به سمتی سوق دهند که این مهم تحقق یابد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای مثال ما در زمینه های مختلف ۱۰۰۰ واحد خواسته داریم اما توانمندی و بودجه کشور صرفا می تواند ۱۰۰ واحد از این نیازها و خواسته ها را تامین کند. وی اظهار داشت: ما برای رسیدن به اهداف مان باید شاخص هایی را تعیین کرده و از خود بپرسیم که آیا بر اساس برنامه موجود به این شاخص های مذکور رسیده ایم یا نه؟ عبدی افزود: ضمن اینکه برای تحقق هدف گذاری های صورت گرفته در برنامه های توسعه باید یک سری ضمانت های اجرایی تعیین شود که اگر این اهداف محقق نشد بتوان افراد یا نهادهای کم کار در این زمینه را تنبیه یا هدایت کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در چند سال گذشته که بحث اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است قطعا قصد ایشان  این نبوده که صرفا دولت ها در بودجه های سالیانه فقط اول هر کدام از جملات یا مواد برنامه ها کلمه در راستای اقتصاد مقاومتی را اضافه کند! وی در ادامه بیان داشت: رهبری معظم انقلاب در دو مرحله سیاست های کلانی ارائه دادند که مرحله اول در ۲۴ بند جهت گیری های کلی و بعدتر ۸۲ بند برای سیاست های کلی برنامه ششم اعلام کردند. عبدی اظهار داشت: در واقع رهبری در سیاست های کلی برنامه ششم با رسیدن به رشد ۸ درصدی موافقت می کنند ولی برای رسیدن به این رشد باید فرآیندهای مد نظر نیز اتفاق بیفتد.
این کارشناس اقتصادی در خاتمه خاطرنشان کرد: در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه آمده است صنعت نفت، صنایع کوچک و متوسط ، کشاورزی و… ما باید دانش بنیان شوند اما قطعا این اتفاق با دستور و بخشنامه رخ نداده و باید مفهوم این موضوع و دانش بنیان بودن مورد بررسی واقع شود.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.