1 آذر, 1394

دلایل کاهش سهم تعاون در اقتصاد

معاون وزیر کار با تشریح دلایلی که باعث شد تا تصمیم به کاهش هدفگذاری رشد سهم بخش تعاون در برنامه ششم توسعه گرفته شود، گفت: در طول بیش از ۳ دهه، تعاون تنها ۵ تا ۶ درصد رشد داشته است.

سیدحمید کلانتری درباره طرح برخی مباحث پیرامون کاهش سهم بخش تعاون از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد در برنامه ششم توسعه و انتقاد تعاونگران نسبت به این موضوع گفت: سهم تعاون به عنوان یک چشم انداز متعالی که باید به آن برسیم مورد علاقه وزارتخانه است و بایستی دنبال شود.

معاون وزیر کار کار اظهارداشت: اما اگر واقع بینانه بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم ما قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم ۲۵ درصدی برسیم ولی عملا محقق نشد و از نظر سهم در اقتصاد رشدی حاصل نشد. دلیل این امر آن است که بخش دولتی در این دوره کوچک نشده و بخش خصوصی نیز به موازات آن به دنبال کار خود است.

کلانتری خاطرنشان کرد: بنابراین اگر قرار است بخش تعاون بزرگ شود یا باید دولت کوچک شود و سهم خود را در اقتصاد به بخش تعاون واگذار کند و یا اینکه تعاون باید آنقدر قوی عمل کند که بخش خصوصی را دور بزند و به جلو برود.

این مقام مسئول در بخش تعاون ادامه داد: این اتفاقات نیفتاد و ما علاقمند هستیم در خصوصی سازی ها و اصل ۴۴ به موازات بخش خصوصی، بخش تعاون هم مورد توجه قرار می گرفت ولی همیشه کسانی که برای خصوصی سازی تصمیم می گرفتند توجه کمتری به بخش تعاون داشته اند.

معاون تعاون وزارت کار تاکید کرد: پس می بینیم که در این شرایط سهم بخش تعاون رشد نکرده است و ما تغییر هدفگذاری رشد سهم بخش تعاون را واقع بینانه دنبال می کنیم و اگر هم کاهش سهم تعاونی ها به ۱۵ درصد در برنامه ششم مطرح شده، تاکید این برنامه است.

به گفته کلانتری، اگر در طول برنامه ششم توسعه هم بتوانیم به سهم ۱۵ درصدی در اقتصاد دست یابیم باز هم رشد خیلی خوبی خواهد بود. در طول بیش از ۳ دهه بعد از انقلاب سهم بخش تعاون ۵ تا ۶ درصد شده و حالا اگر بتوان این میزان را در طول ۵ سال ۳ برابر کنید توقعی را در جامعه به وجود می آورد.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر نتوان رشد پیش بینی شده در بخش تعاون را محقق کرد، بی دلیل در جامعه و برای تعاونگران ایجاد یاس می کند و ما گفتیم برای اینکه رشد خوبی محقق شود بهتر است واقعیت ها را در نظر بگیریم.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.