28 مهر, 1395

سهم بالای مناطق آزاد واجرای سیاست اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ضرورت برای شرایط حال حاضر کشور شناخته شده که مناطق آزاد سهم بالایی در اجرای این سیاستها دارند.

محسن خادم عرب باغی درهمایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی که درمنطقه آزاد ارس برگزار شد با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی در زندگی روزمره گفت: تلاش برای کاهش تلفات در زمینه های مختلف اقتصادی و افزایش در بهره وری به عنوان یک ضرورت برای اقتصاد کشور شناخته شده که باید عملیاتی شود.

وی افزود: شایسته کشور اسلامی نیست که درحدود ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی، نان، آب و موارد مشابه دورریز شود و یا بهره وری کار در ادارات پایین باشد ولی درمقابل از اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم.

عرب باغی با اشاره به اینکه اجرا شدن فرمایشات رهبری نیاز به بازنگری در فرهنگ مصرف دارد، گفت: مدت طولانی از اصلاح الگوی مصرف صحبت کردیم اما در عمل اتفاقی نیافتاده است که در صورت ادامه حرکت در همین مسیر به فاجعه خواهیم رسید.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر اینکه برگزاری این دست از همایشها برای یافتن راه حل و اجرایی کردن آن است، گفت: به طور قطع مناطق آزاد سهم بالایی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارند.

وی با تأکید بر الگو بودن مناطق آزاد در زمینه های اقتصادی گفت: فعالیت بیشترشرکتهای دانش بنیان در این مناطق در مقایسه با سایر نقاط ، ارتباط صنعت و دانشگاه، انتقال تکنولوژی، ایجاد ارزش افزوده و مواردی از این دست باعث متمایز شدن مناطق آزاد از سایر مناطق شده است.

منبع : میزان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.