27 مهر, 1395

کاریکاتور/ لگد به کارگر ایرانی

کاریکاتوری با موضوع بی‌توجهی به تولید ملی را مشاهده می‌کنید.

335038_923

منبع : معیار

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.