26 مهر, 1395

کاریکاتور/اقتصاد مقاومتی تنها را مبارزه با تحریم

بدون شرح!

13931028101113424541144

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.