26 مهر, 1395

صادرات کشور از واردات پیشی گرفت

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه پیش‌بینی شده که در بودجه امسال از روش‌های مختلف جایزه صادراتی احیاء شود، گفت: در ۶ ماه نخست امسال برای نخستین بار صادرات کشور از واردات پیشی گرفته است.

محمدرضا فیاض  داشت: در پایان ماه جاری در روز بزرگداشت صادرات از تعداد زیادی  از صادرکننده‌های نمونه در سال گذشته تقدیر به‌عمل می‌آید.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه پیش‌بینی شده است که در بودجه سال جاری از روش‌های مختلف جایزه صادراتی احیاء شود، افزود: امیدوارم این امر تا پایان سال جاری اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه در ۶ ماه اول سال‌جاری برای نخستین‌بار صادرات کشور از واردات پیشی گرفته است، بیان کرد: این بعد از سال‌ها رخ داده که نشان دهنده تولیدات بیشتر و واردات کمتر به کشور است. اگر با همین روش پیش برویم، اوضاع صادرات در سال جاری خیلی بهتر می‌شود.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.