26 مهر, 1395

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مشخص شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از تعیین سهم صندوق توسعه و شرکت نفت از درآمدهای نفتی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

محمد خدابخشی گفت: امروز ماده ۶ برنامه ششم توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. همسو کردن بودجه‌ریزی با برنامه ششم از مواردی بود که مورد توجه قرار داشت. اهمیت اصلاح بودجه‌ریزی و گرایش به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نیز از دیگر موارد مورد تاکید بود.

 وی اضافه کرد: ایجاد انضباط مالی و نظارت بر هزینه‌های دولت نیز در نشست امروز مورد تاکید قرار گرفت. همچنین سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و میعانات گازی ۳۰ درصد تعیین شد و مقرر گردید سالانه ۲ درصد به آن اضافه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اضافه کرد:در این جلسه سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت و میعانات گازی نیز تعیین شد که بر اساس آن سهم شرکت ملی نفت ایران ۱۴٫۵ درصد و سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق کمتر توسعه یافته هم ۳ درصد تعیین شد که این رقم نسبت به قبل یک درصد افزایش داشته است.

منبع : ایسنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.