24 مهر, 1395

کارت های اعتباری چاره کار جوانان نیست/تامین مالی خرد در کشور ضعیف است

باید بانک ها را موظف کرد که در مسیر خود اشتغالی و خودکفایی خانواده های کم درآمد گام بردارند.

غلامحسین شیری علی آبادی، عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی جزئیات طرح تامین مالی خرد در اقتصاد ایران به خبرنگار ما گفت: براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی که در بودجه سالانه قید می شود؛ دولت منابعی را به افراد تحت پوشش کمیته امداد، مددجویان بهزیستی و برخی از خانوار اختصاص می دهد که اگر به موقع پرداخت شود به اشتغال و درنهایت خودکفایی این خانوار می انجامد.

شیری علی آبادی ادامه داد: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، براساس فلسفه وجودی این کمیته، نباید تمام عمر تحت پوشش قرار گیرند؛ زیرا انتخاب نام «کمیته» توسط حضرت امام (ره) ، به این دلیل بود که دولت باید در مدت محدودی خانواده های مستضعف، آسیب دیده و فقیر را تحت پوشش قرار دهد تا آن ها بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

وی تصریح کرد: اگر دولت و نهادهای مسئول بتوانند افراد مستمری بگیر را به سوی تولید و خودکفایی هدایت کنند؛ روش بسیار مناسبی خواهد بود و بدین ترتیب این خانوار به افرادی مستقل و توانمند تبدیل می شوند. بنابراین یک بخشی از تامین سرمایه های خرد توسط نهادهای حمایتی چون بهزیستی، کمیته امداد و … انجام می شود.

شیری علی آبادی خاطرنشان شد: وامی که از طرف سازمان تامین اجتماعی به خانوار تحت پوشش پرداخت می شود؛ نمی تواند علاج مشکلات آن ها باشد. در حال حاضر رقم در نظر گرفته شده برای وام پرداختی بسیار کم است و لازم است به گونه ای در نظر گرفته شود که این افراد هم بتوانند آبرومندانه به مسائل بهداشتی، تحصیل، زیارت و … خود بپردازند.

وی تاکید کرد: در این رابطه باید مجلس و وزارت دفاع ورود کنند و با تدوین برنامه شفاف و مدون شرایط مطلوب تری را برای بازنشستگان فراهم کنند. شاهد بودیم در دولت گذشته مقرر شد که کارت کرامت به بازنشستگان و فرهیختگان ارائه می شود؛ اما این طرح در حد حرف باقی ماند و عملیاتی نشد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با نقش بانک ها در تامین مالی خرد معتقد است: باید بانک ها را موظف کرد که در مسیر خود اشتغالی و خودکفایی خانواده های کم درآمد گام بردارند.

به گفته وی؛ دولت باید تمهیدات لازم جهت ارائه آموزش و مهارت های کافی به جوانان جویای کار را فراهم و با تامین مالی، آن ها را به کارآفرین و کارفرما تبدیل کند.

شیری علی آبادی در پاسخ به این پرسش که بحث کارت های اعتباری تا چه حد می تواند نیازهای جامعه را به تامین مالی خرد برطرف کند؛ به اخبار پولی مالی اظهار داشت: اقدام خوبی است و تا حدودی نیازهای خرید داخلی خانوار را تامین می کند؛ اما برای جوانان باید چاره دیگری اندیشید و در جهت اشتغالزایی آن ها امکانات زیادی را فراهم کرد.

وی یادآور شد: در اقتصاد ایران باید سه حوزه دولت، تعاون و بخش خصوصی در کنار همدیگر فعالیت کنند. متاسفانه بخش تعاون در کشور ما مغفول مانده که با اتخاذ تدابیر مناسب باید در جهت فعالسازی این بخش حرکت کرد تا بدین وسیله جوانان ساماندهی و در چرخه تولید قرار داده شوند.

منبع : عصر اعتبار

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.