24 مهر, 1395

اجرای طرح کارت های اعتباری بدون اعمال نظارت باعث افزایش واردات می شود

دکتر فرزاد هاشمی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اشتباه دولت های گذشته در نحوه کاهش تورم به خبرنگار تراز گفت: این نگرش که دولت برای کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها، دست به انجام واردات کالاهای مصرفی به خصوص کالاهای بی کیفیت چینی کند قطعا راهکاری غیرعلمی و اشتباه است.

دکتر فرزاد هاشمی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اشتباه دولت های گذشته در نحوه کاهش تورم به خبرنگار تراز گفت: این نگرش که دولت برای کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها، دست به انجام واردات کالاهای مصرفی به خصوص کالاهای بی کیفیت چینی کند قطعا راهکاری غیرعلمی و اشتباه است. وی افزود: ما اگر امروز بخواهیم مانند گذشته در این دام نیفتیم حتما باید از تولید ملی بیش از گذشته حمایت کرده و همانطور که برای واردات خوردو محدودیت هایی قایل هستیم این موضوع را به سایر صنایع موجود در کشور بسط دهیم. هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اگر وزارت صنعت،  معدن و تجارت در کنار سایر وزارتخانه های ذیربط راه را بر واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شوند ببندد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. وی در تشریح این موضوع بیان داشت: به نظر می رسد حتی اگر کیفیت کالاهای ساخت داخل کمی هم از استانداردهای جهانی پایین تر باشد ایراد چندانی نداشته و با حمایت بیشتر از تولید کنندگان داخلی این مشکل در آینده و به مرور زمان مرتفع خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا واردات ضابطه مند بوده و بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته اجازه ی ورود کالا یا کالاهای مختلف صادر می شود. وی با اشاره به حمایت دولت ها از صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: همانطور که با تمام مشکلات موجود در طی سال های گذشته موفق به حمایت از تولید کنندگان ایرانی در حوزه خودرو شدیم باید به همان اندازه از تولید کنندگان فعال در سایر صنف ها نیز حمایت کنیم.
هاشمی در خاتمه با اشاره به طرح کارت های اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی دولت خاطرنشان کرد: در بحث حمایت از تولید کننده، اجرای طرح کارتهای اعتباری به شرط وجود کارشناسی و نظارت دقیق می تواند اقدام راهگشایی باشد در غیر اینصورت ورود این کارت ها به بازار باعث افزایش واردات خواهد شد.

دکتر فرزاد هاشمی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اشتباه دولت های گذشته در نحوه کاهش تورم به خبرنگار تراز گفت: این نگرش که دولت برای کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها، دست به انجام واردات کالاهای مصرفی به خصوص کالاهای بی کیفیت چینی کند قطعا راهکاری غیرعلمی و اشتباه است. وی افزود: ما اگر امروز بخواهیم مانند گذشته در این دام نیفتیم حتما باید از تولید ملی بیش از گذشته حمایت کرده و همانطور که برای واردات خوردو محدودیت هایی قایل هستیم این موضوع را به سایر صنایع موجود در کشور بسط دهیم. هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اگر وزارت صنعت،  معدن و تجارت در کنار سایر وزارتخانه های ذیربط راه را بر واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شوند ببندد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. وی در تشریح این موضوع بیان داشت: به نظر می رسد حتی اگر کیفیت کالاهای ساخت داخل کمی هم از استانداردهای جهانی پایین تر باشد ایراد چندانی نداشته و با حمایت بیشتر از تولید کنندگان داخلی این مشکل در آینده و به مرور زمان مرتفع خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا واردات ضابطه مند بوده و بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته اجازه ی ورود کالا یا کالاهای مختلف صادر می شود. وی با اشاره به حمایت دولت ها از صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: همانطور که با تمام مشکلات موجود در طی سال های گذشته موفق به حمایت از تولید کنندگان ایرانی در حوزه خودرو شدیم باید به همان اندازه از تولید کنندگان فعال در سایر صنف ها نیز حمایت کنیم.
هاشمی در خاتمه با اشاره به طرح کارت های اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی دولت خاطرنشان کرد: در بحث حمایت از تولید کننده، اجرای طرح کارتهای اعتباری به شرط وجود کارشناسی و نظارت دقیق می تواند اقدام راهگشایی باشد در غیر اینصورت ورود این کارت ها به بازار باعث افزایش واردات خواهد شد.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.