22 مهر, 1395

دولت در موضوع اقتصاد مقاومتی بیشتر به مسائل جانبی و حاشیه ای می پردازد

حمیدرضا ترقی گفت: برای تأمین امکانات و شرایط مالی توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن بهره‌وری اعتباراتی را تنها برای کمیته امداد در نظر گرفته‌شده است اما برای سایر مردم سیاستی اتخاذ نشده است.

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگویی، اظهار داشت: روندی که دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی انتخاب کرده است به صورتی است که مسائل جانبی و حاشیه‌ای آن بیشتر از اصل اجرای اقتصاد مقاومتی وقت گرفته است.

وی ادامه داد: حدوداً ۶۰۰ برنامه در دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی تعریف‌شده است که برخی از آن‌ها نقش اصلی را در اجرایی شدن اهداف کلی بر عهده‌دارند اما از آنچه باید به‌صورت عملی برای اقتصاد مقاومتی انجام دهند عقب هستند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: اثر اقتصاد مقاومتی باید در جامعه دیده شود و باید بتوانیم اصول کلی اقتصاد مقاومتی را در جامعه پیاده کنیم و مردم نیز آن را ملموس ببینند اما اکنون چنین چیزی دیده نمی‌شود.

ترقی بیان داشت: مواردی همچون طراحی مدل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد سازمان‌ها، استقرار دولت الکترونیک و اصلاح نظام درآمدها که سایر برنامه‌های دولت در وزارت خانه که به‌صورت کاغذی و پژوهشی فعالیت داشته ممکن است از برنامه‌های تعریف‌شده جلوتر باشند اما موارد تحقیقاتی در وزارتخانه‌های دولت تأثیر آن‌چنانی روی عملی شدن اقتصاد مقاومتی موردنظر مقام معظم رهبری ندارد.

عضو شورای مرکز حزب موتلفه اسلامی با اشاره بر تقویت صنایع کوچک، افزود: علی‌رغم اینکه همه معتقدند با حمایت از صنایع کوچک اقتصاد بهبود می‌یابد اما هنوز برنامه‌ای از سوی دولت مشکل آن‌ها را حل نکرده است.

وی ادامه داد: برای تأمین امکانات و شرایط مالی توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن بهره‌وری اعتباراتی را تنها برای کمیته امداد در نظر گرفته‌شده است اما برای سایر مردم سیاستی اتخاذ نشده است.

ترقی خاطرنشان کرد: مواردی همچون پیاده کردن نقشه جامع علمی کشور و بهره‌وری اقتصادی در وزارتخانه‌های دولت تدبیر و امید محور فعالیت‌ها قرار نگرفته است.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت و معدن با اتخاذ تصمیماتی به کارخانه‌های ازکارافتاده تسهیلاتی اعطا کرده اما کار اساسی برای تأمین تجهیزات به‌روز و تقویت بازارهای آن انجام‌ نشده است.

عضو شورای مرکز حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: هنوز استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای هدفمندی در جامعه و عدالت اجتماعی صورت نپذیرفته است.

ترقی خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌ها در مسائل ستادی، تحقیقاتی و پژوهشی ممکن است از برنامه‌های اعلام‌شده خود در اقتصاد مقاومتی جلوتر باشند اما در باقی موارد گام جدی برنداشته‌اند.

وی در انتها بیان داشت: وزیر صنعت برای صنایع کوچک بیشتر بخشنامه‌هایی را صادر کرده و کسب اطلاعات را در دستور کار قرار داده، باوجوداینکه تنها ۲۰ درصد از صنایع قادر به فعالیت هستند بنگاه‌های اقتصادی دیگر درصدد فروش تجهیزات خود هستند.

منبع : راه دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.