22 مهر, 1395

فیلم/کالای ایرانی بخریم

حمایت از تولید ملی رکن اصلی پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می شود.

منبع : آوینی نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.