19 مهر, 1395

فیلم/فساد ستیزی از ارکان اقتصاد مقاومتی

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد فساد ستیزی از ارکان اقتصاد مقاومتی

منبع : نور هدایت

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.