18 مهر, 1395

پرداخت حقوق بدون در نظر گرفتن بهره وری نیروی کار به ضرر اقتصاد است

دکتر مهدی صادقی شاهدانی گفت: ضروری است که دولت در لایحه برنامه ششم به این موضوع توجه کرده و اقدامات جدی را در راستای اجرای نظام پرداخت حقوق و دستمزد مبتنی بر بهره وری انجام دهد. یعنی کسانیکه بهره وری بالاتری دارند باید متناسب با بهره وری خود حقوق و دستمزد بگیرند.

دکتر مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) درباره تفاوت حقوق و دستمزدهای پرداختی بین کارمندان قراردادی و رسمی در لایحه برنامه ششم توسعه به تراز گفت: بحثی که در رابطه باحقوق و دستمزدها مهم است این است که ما باید حقوق و دستمزدها را به شکلی سامان دهی کنیم که حقوق پرداختی به کارکنان دولت با بازدهی و بهره وری آنها متناسب باشد.


وی افزود: شرایط فعلی از جهت پرداخت حقوق ودستمزد، شرایط خیلی مطلوبی نبوده و ما مشاهده می کنیم که تحت این شرایط انگیزه کافی برای کارکنان وجود ندارد. آنچه کارکنان تحت عنوان حقوق و دستمزده دریافت می کنند اگر مطابق استاندارد بهره وری کار، پیش بروند، این دستمزدها  بهره وری لازم برای کارکنان را پوشش نمی دهد.


این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما در آینده در راستای تعدیل حقوق و دستمزد مبتنی بر بهره وری باید گام هایی  را برداشته و اقداماتی را انجام دهیم. وی در تشریح این موضوع بیان داشت: باید کاری کرد تا کسانیکه در سیستم دولتی کار می کنند احساس نکنند که اگر خوب کار کرده و بهره وری لازم را داشته باشند عملکرد آنها هیچ تفاوتی روی پرداختی آنها ندارد.


رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: ضروری است که دولت در لایحه برنامه ششم به این موضوع توجه کرده و اقدامات جدی را در راستای اجرای نظام پرداخت حقوق و دستمزد مبتنی بر بهره وری انجام دهد. صادقی افزود: یعنی کسانیکه بهره وری بالاتری دارند باید متناسب با بهره وری خود حقوق و دستمزد بگیرند.


این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نظام حقوق بگیری که در حال حاضر شاهد آن هستیم متاسفانه میان کسانیکه با بهره وری کامل نقش خودشان را ایفا می کنند با کسانی که مثلا ۵۰ درصد بهره وری را برای نظام دولتی ایجاد میکنند، تفاوتی قائل نیست. وی تصریح کرد: این عدم تفاوت در نهایت بار هزینه های دولت را افزایش داده و به ضرر اقتصاد کشور است.


این اقتصاددان در خاتمه با اشاره به تاثیر و نقش حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت بر کیفیت خدمات دولتی در جامعه خاطر نشان کرد: وضعیت نامناسب حقوق و دستمزد نیروی کار بر نحوه و کیفیت خدمات رسانی دولتی تاثیر منفی گذاشته و عملا در نتیجه هزینه های دولت نتایج مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.