15 مهر, 1395

پوستر/ اقتصاد مقاومتی از آرمان های امام بود

با توجه به استفاده از واژه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در چند سال اخیر ریشه این کلمه را می توان در بیانات امام (ره) جستجو کرد به نوعی که رهبر کبیر انقلاب نیز همین آرمان را در سخنان خود دنبال می کرد و حال مقام معظم رهبری با توجه به حمله آشکار دشمنان اقتصاد مقاومتی و عمل به آن را از مسئولین خواستار است.

688962

منبع : دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.