15 مهر, 1395

تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ترویج الگوهای اجرا شده و موفق امکانپذیر است

دبیر شورای عالی امنیت ملی بر لزوم بهره مندی از ابعاد گسترده فرصت های کارآفرینی و توسعه پایدار بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

علی شمخانی  در دیدار مدیران موسسه جهاد نصر، گفت: طرح های اقتصادی که با کمترین وابستگی به بودجه های دولتی می توانند بیشترین سود را به کشور با اشتغالزایی و تولید و صادرات برسانند در اولویت حمایت هستند.
وی با اشاره به بحران آب در کشورهایی که در مناطق جغرافیایی خشک قرار دارند افزود: یکی از اصلی ترین اولویت های کشور ما مدیریت منابع آب در بخش های شرب،کشاورزی و صنعتی است و توسعه تحقیقات و اجرای طرح های افزایش بهره وری منابع آب از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خدمت رسانی به مردم به ویژه در مناطق محروم و توسعه طرح های تولیدی در این مناطق را یک ضرورت مهم برشمرد و تصریح کرد: این فعالیت ها که با انگیزه و روحیه خدمت رسانی و محرومیت زدایی صورت می پذیرد نمادهای روشنی از مدیریت جهادی است.
شمخانی خاطرنشان کرد: طرح های توسعه کشاورزی، شیلات، آبرسانی و دیگر دستاوردهای موسسات وابسته به جهاد باید در مسیر توسعه پایدار و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هدفگذاری شوند تا با هم افزایی از ظرفیت های دیگر دستگاه ها و نهادها نیز بهره برداری شود.
وی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق معرفی و ترویج الگوهای اجرا شده و موفق امکانپذیر است و در این عرصه باید اقدامات صورت گرفته به درستی معرفی و در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار داده شود.
شمخانی حرکت پرشتاب به سمت طرح های دانش بنیان و مبتنی بر نیاز آینده کشور را وظیفه مهم سازمان های جهادی از جمله موسسه جهاد نصر دانست و تاکید کرد: ایران پیشرفته و توسعه یافته متکی بر توان بومی، امنیت درون زا و قدرت دفاعی مستقل، الگویی قابل ترویج در سطح منطقه و کشورهای غیروابسته است.
گفتنی است در این دیدار مدیران موسسه جهاد نصر گزارشی از تلاش ها و اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه صنعت کشاورزی، شیوه های نوین تولید شیلات، برقی سازی چاه های آب و تولید محصولات دانش بنیان ارائه و بر توانایی تامین بخش مهمی از اهداف تعیین شده در چارچوب برنامه ششم توسعه با الگوی اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

منبع : آریا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.